Η εκδίκηση του Adam Smith

Η κρίση, όμως, έχει δικαιώσει, όχι μόνο το κεντρικό έργο του Smith, (όπου η διαφάνεια στην οικονομία θεωρείται προϋπόθεση για την λειτουργία του μηχανισμού των τιμών) αλλά, κυρίως, την Θεωρία περί Ηθικών Αισθημάτων, ένα έργο που εξέδωσε ο ίδιος, τόσο πριν τον Πλούτο των Εθνών, όσο και μετά, σε νέα έκδοση.