Ο νόμος του Gresham

Όπως είχε προειδοποιήσει ο Gresham για τα νομίσματα, το ίδιο και στην πολιτική, δεν μπορούν να συνυπάρξουν καλές πολιτικές με κακές, αφού οι δεύτερες καταπνίγουν τις πρώτες και, τελικά, οι δικές τους επιπτώσεις κυριαρχούν.