Μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ της κυβέρνησης και της σοβαρότητας

Εάν υπήρχε ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΦ, τότε πόσο «ολοκληρωμένο» ήταν, εάν δεν συμπεριλάμβανε την φυγοστρατία. Ακόμα, όταν ετοίζαμαν δεν γνώριζαν ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα; Διερωτάται κανείς γιατί η φυγοστρατία προέκυψε μόνο όταν άρχισαν τα πυρά κατά του υπουργού, λόγω του άδικου θανάτου ενός εφέδρου.

Σαρκοζί vs Χριστόφιας

Η απόσταση μεταξύ της νοοτροπίας της «τριανδρίας» Στίγκλιτζ-Σεν-Φιτουσσί και της λογικής που διέπει την αρχική πρόταση του προϋπολογισμού του 2010 είναι χαώδης. Οι πρώτοι αναζητούν δείκτες και πολιτικές που να είναι ανθρωποκεντρικές και να άπτονται της ζωής των πολιτών. Η δεύτερη εστιάζεται δεικτολαγνικά στο έλλειμμα και ανησυχεί πάνω απ’ όλα για τα νούμερα.

Προφάσεις και αντιφάσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη

Η κυβέρνηση δηλώνει «ευχαριστημένη» με τα επίπεδα έρευνας στην Κύπρο, τη στιγμή που είμαστε, ακόμα τελευταίοι στην Ε.Ε. Λύσεις στα προβλήματα υπάρχουν, φτάνει να θέλει κανείς να τις δει.