Εργάτες της Κύπρου, ενωθείτε!

Αν δεν αντιδράσουν οι ίδιοι οι χαμηλά αμειβώμενοι κατά της ηγεσίας του συνδικαλισμού, οι εργάτες δεν θα δουν ποτέ τους άσπρη μέρα. Χαρακτηριστικό της ευρύτερης προσέγγισης των συνδικαλιστών, είναι το παράδειγμα που προέκυψε από την πρόσφατη επίσκεψη του ΔΝΤ: η ΑΤΑ. Αμέσως η ΠΕΟ αντέδρασε πως η ίδια δεν ερωτήθηκε από το ΔΝΤ για τις…