H ανατομία ενός συνέταιρου II

ΣΗΜ: Λόγω της μεγάλης «ζήτησης» για το συγκεκριμένο θέμα, παραθέτω ξανά το κείμενο της Καθημερινής για το Κατάρ, από τις 15 Μαϊου, 2010.

Μία ματιά στο Κατάρ αποκαλύπτει ένα εύρωστο εμιράτο με αμφίβολες επιχειρηματικές ικανότητες, αφού οι αναπτύξεις γης δεν είναι κερδοφόρες και τα δάνειά τους δεν αποπληρώνονται. Ακόμα, οι μισές τράπεζες του Κατάρ χρειάστηκαν πέρσι διάσωση λόγω των δανείων που παραχώρησαν σε μη βιώσιμες υπερπολυτελείς αναπτύξεις.

H (παραπλανητικά) όμορφη πλευρά της Ντόχα.

> Οι αναπτύξεις γης στο Κατάρ δεν είναι κερδοφόρες και τα δάνειά τους δεν αποπληρώνονται

> Οι μισές τράπεζες του Κατάρ χρειάστηκαν πέρσι διάσωση λόγω των δανείων που παραχώρησαν σε μη βιώσιμες υπερπολυτελείς αναπτύξεις.

Η επιλογή του Κατάρ ως συνέταιρο για την ανάπτυξη στην είσοδο της Λευκωσίας θεωρήθηκε ως αυτονόητη. Σε μια εποχή όπου οι παγκοσμίως τα δημόσια οικονομικά πάσχουν, το εμιράτο αναζητά επίμονα ευκαιρίες επενδύσεων στο εξωτερικό με διπλό σκοπό, αφενός να «τοποθετήσει» την ρευστότητά του σε επενδύσεις με αποδόσεις υψηλότερες του δανεισμού και αφετέρου να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο του και να διασπείρει το ρίσκο του.  Το εμιράτο καταγράφει δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης του 12,5% για το 2009, χωρίς όμως να υπολογίζονται τα έσοδα από το φυσικό αέριο (αλλά υπολογίζονται τα έσοδα από το πετρέλαιο). Το πραγματικό ΑΕΠ φέτος αναμένεται να αυξηθεί κατά 23,3% μετά από πολλά χρόνια συνεχούς διψήφιας ανάπτυξης. Η υψηλή ανάπτυξη για φέτος οφείλεται στο γεγονός ότι θα τεθούν σε εφαρμογή δύο νέες πλατφόρμες εξαγωγής φυσικού αερίου, καθιστώντας τον μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο, ακόμα πιο ισχυρό.

Ωστόσο, πίσω από την συνεχή ροή εσόδων ελέω υδρογονανθράκων και την ισχυρή ανάπτυξη ακινήτων, η οποία αφορά κυρίως υπερπολυτελείς αναπτύξεις, διαγράφονται πολλά προβλήματα. Μετά από την ανεπαρκή προσφορά ακινήτων, τόσο εμπορικών όσο και οικιστικών, η χώρα προχώρησε με μια σειρά μεγαλεπήβολων αναπτύξεων υψηλού κόστους η οποία όμως σήμερα αντιμετωπίζει ισχυρές πιέσεις. Η ελλιπής προσφορά έχει μετατραπεί σε υπερπροσφορά η οποία έχει προκαλέσει απότομη μείωση στις τιμές των ακινήτων (τόσο πώλησης όσο και ενοικίασης), ενώ πολλές αναπτύξεις είναι σήμερα κενές, την στιγμή που πολλά project ολοκληρώνονται. Το φαινόμενο αυτό έχει προκαλέσει και μεγάλα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα ο οποίος κατέχει εκτενείς εκθέσεις στον κλάδο των ακινήτων και αντιμετωπίζει αυξημένες επισφάλειες δανείων.

Ερώτημα
Τα πιο πάνω αφορούν άμεσα και την Κύπρο, όπου η μεγάλη ανάπτυξη στην είσοδο της Λευκωσίας στηρίζεται –κατά τις δηλώσεις της κυβέρνησης- στην λογική ότι «δεν θα κάνουν ανάπτυξη και να την αφήσουν κενή», ότι, δηλαδή, το εμιράτο θα μπορεί να εξασφαλίσει ζήτηση για το μεγάλο αυτό έργο. Με βάση αυτή την λογική, θεωρήθηκε πως, από την στιγμή που το Κατάρ επιθυμεί να προχωρήσει σε επένδυση, αυτό συνεπάγεται πως έχουν μελετήσει τις προοπτικές της και, από μόνη της η διάθεση των καταριανών να επενδύσουν αποτελεί εγγύηση ότι το έργο θα είναι βιώσιμο.

Όπως και παλαιότερα έγραψε η Καθημερινή, το Υπουργείο Οικονομικών τήρησε σκεπτική στάση απέναντι στο ενδεχόμενο συμμετοχής του δημοσίου στην ανάπτυξη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ακριβώς διότι υπήρχαν αμφιβολίες για την βιωσιμότητα του. Σήμερα, ωστόσο, η κυβέρνηση θεωρεί πως το Κατάρ δεν πρόκειται να επιτρέψει σε μια «τόσο μεγάλη» επένδυση να αποτύχει και πως θα εξασφαλίσει πελατεία για το έργο. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε σχετικές μελέτες. Ωστόσο, όπως φαίνεται από την εξέταση της κατάστασης στο εμιράτο, υπάρχουν πολλά προβλήματα στο ίδιο το Κατάρ, που, αν δεν γίνουν σχετικές μελέτες βιωσιμότητας και στην Κύπρο, ενδέχεται να απειλήσουν και την επένδυση στην Λευκωσία στην οποία ο φορολογούμενος θα έχει μεγάλη έκθεση. Όπως διαφαίνεται στην πιο κάτω ανάλυση, η επένδυση στην Λευκωσία είναι μικροσκοπική για το Κατάρ, το οποίο δεν έχει κίνητρα να την διασώσει.

Προβληματικά τα ακίνητα
Στην αγορά ακινήτων του Κατάρ, εξαιρετικά σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η αγορά των ξένων εργατών. Η αύξηση του πληθυσμού στο Κατάρ μεταξύ 2001 και 2005 ήταν, κατά μέσο όρο, 5,2% τον χρόνο. Η αύξηση αυτή αφορούσε κατά κύριο λόγο ξένους εργαζόμενους όλων των εισοδηματικών στρωμάτων, οι οποίοι μετανάστευαν στο εμιράτο μαζικά για να καλύψουν την μεγάλη ζήτηση για εργατικό δυναμικό που επιδείκνυε η χώρα λόγω της ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης.

Από τα περίπου 1,5 εκατομμύρια άτομα που κατοικούν στο εμιράτο, λίγο περισσότεροι από 75% είναι ξένοι εργαζόμενοι, είτε σε προσωρινή είτε σε μακροπρόθεσμη βάση. Η μαζική αυτή είσοδος εργαζομένων από το εξωτερικό, μετακίνησε την ζήτηση στην αγορά ακινήτων με αποτέλεσμα να υπάρχει ελλιπής προσφορά. Ταυτόχρονα, η οικονομική ανάπτυξη δημιούργησε υψηλή ζήτηση για εμπορικές αναπτύξεις, τόσο γραφεία όσο και εμπορικά κέντρα. Ταυτόχρονα ασκήθηκαν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις, εν μέρει λόγω της μεγάλης αύξησης του χρήματος που συνεπάγονται οι γιγάντιες εξαγωγές από την χώρα, αλλά και διότι η κυβέρνηση ακολούθησε συνειδητή επεκτατική νομισματική πολιτική.

Πέρσι, ωστόσο, μετά από τις πρώτες απώλειες στην οικονομία (με εξαίρεση το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο), η αύξηση του πληθυσμού ήταν 2%, ένα ποσοστό που σηματοδοτεί απότομη κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Το στοιχείο αυτό ενισχύεται και από τα ευρήματα έρευνας της εταιρείας Bayt.com μαζί με την YouGov Siraj βρήκε πως 19% των εργοδοτών δεν σκοπεύουν να απασχολήσουν νέους εργαζόμενους και 49% δηλώνουν πως «ίσως» να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας. Τα ποσοστά αυτά, με βάση τα δεδομένα του Κατάρ, χαρακτηρίζονται ως «πολύ χαμηλά», αφού μόνο 9% των εργοδοτών δηλώνουν σίγουροι πως θα απασχολήσουν νέους υπαλλήλους.

Τιμές
Μετά την μανιώδη ανάπτυξη που σημειώθηκε τα τελευταία τρία περίπου χρόνια, οι τιμές των ακινήτων έχουν σημειώσει σημαντική κάμψη. Φέτος, μάλιστα, σε συνδυασμό με την μείωση της ζήτησης αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά και η προσφορά, αφού σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές θα ολοκληρωθούν πολλά project. Η εταιρεία Centrury21 που έχει παγκόσμια παρουσία στον χώρο των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, αναφέρει πως «ο μεγάλος όγκος προσφοράς» έχει προκαλέσει «έντονο ανταγωνισμό» μεταξύ των επιχειρηματιών ανάπτυξης γης με αποτέλεσμα να μειώνονται συνεχώς οι τιμές και να αυξάνονται ραγδαία οι «ειδικές προσφορές».

Οι διεθνείς αναλυτές της κτηματομεσιτικής αγοράς του εμιράτου αναφέρουν πως οι τιμές πώλησης οικιών έχουν σημειώσει κάμψη μεταξύ 30% και 40% το 2009 σε σχέση με το 2008, ενώ τα ενοίκια μειώθηκαν κατά 25% με 30% στο ίδιο διάστημα.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου, o διεθνής οίκος ASTECO αναφέρει πως οι τιμές πώλησης για διαμερίσματα μειώθηκαν κατά 11%. Η πληροφορία αυτή διασταυρώνεται και από τον τύπο του εμιράτου, ο οποίος εκφράζει τις θέσεις του κράτους.

Φέτος αναμένεται να ολοκληρωθούν άλλες περίπου 15,000 οικιστικές μονάδες, πέρα από τις 15,000 που ήδη είναι αδιάθετες στην αγορά και η μείωση στις τιμές αναμένεται να συνεχιστεί, με κάμψη κατά 105 με 15% πέρα από τις τιμές του 2009. Πάντως, κάποια δημοσιεύματα χαρακτηρίζουν τις ειδικές προσφορές ως «εξευτελιστικές».

Όσον αφορά στις εμπορικές αναπτύξεις όπως εμπορικά κέντρα και γραφεία, οι μειώσεις στις τιμές δεν φαίνεται πως θα είναι το ίδιο μεγάλες. Αφενός, η ζήτηση είναι ανελαστική, με το 75% να αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της εξόρυξης υδρογονανθράκων. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως οι τιμές έχουν ήδη σημειώσει «τεράστια πτώση» σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, χωρίς όμως να διασταυρώνονται οι αξίες. Αδιασταύρωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μείωση κατά 10% στις τιμές, τόσο πώλησης όσο και ενοικίασης. Οι αναλυτές, όμως, συγκλίνουν στην άποψη ότι η προσφορά θα αυξηθεί και φέτος, πέρα από τα 3,2 εκατ. τετραγωνικά μέτρα γραφειακών χώρων που ήδη υπάρχουν στο κέντρο της Ντόχα, όπου τα ενοίκια είναι περίπου 21,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η αξία αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 43% των τιμών στο κέντρο της Λευκωσίας, όπου οι γραφειακοί χώροι δεν είναι της ίδιας ποιότητας και πολυτέλειας, και επομένως δεν συνεπάγονται το ίδιο υψηλά κόστη παραγωγής.

Στο γνωστό Pearl, οι τιμές πώλησης έχουν ήδη σημειώσει κάμψη κατά 5%, με εκτιμητές να αναφέρουν πως οι «επίδοξοι αγοραστές αποκτούν πλέον ευχέρεια επιλογής».

Παρά το γεγονός ότι η εισαγωγή νέων επιχειρήσεων έχει παγώσει μετά τα τέλη του 2008, με αποτέλεσμα να μην αυξάνεται η ζήτηση για γραφειακούς και άλλους εμπορικούς χώρους, αξίζει να σημειωθεί πως η κυβέρνηση του εμιράτου έχει αλλάξει τις προδιαγραφές που απαιτεί για τους γραφειακούς χώρους, με σκοπό να τονώσει την ζήτηση. Συγκεκριμένα, έχει απαγορεύσει την χρήση χώρων που δεν έχουν ανεγερθεί ως γραφειακοί, ως γραφεία, με αποτέλεσμα να υποχρεώνει πολλές επιχειρήσεις να μετακινήσουν τα γραφεία τους στην κεντρική εμπορική συνοικία της Ντόχα. Σύμφωνα με το έγκυρο MEED, «επενδυτές στον Κόλπο δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με project ανάπτυξης γης».

Τράπεζες στη δίνη των ακινήτων
Πέρα από την εθνική τράπεζα του Κατάρ (Qatari National Bank, QNB), στην αγορά δραστηριοποιούνται άλλες 15 τράπεζες, όλες εποπτευόμενες από την Κεντρική Τράπεζα του εμιράτου (Qatari Central Bank, QCB). Από αυτές, οι 8, συμπεριλαμβανομένης και της QNB που είναι η μεγαλύτερη, χρειάστηκαν κρατική διάσωση μέσα στο 2009. Δεν υπάρχουν ασφαλή στατιστικά στοιχεία, λόγω του ύφους του καθεστώτος. Πηγές που πρόσκεινται στο καθεστώς, αναφέρουν πως η άμεση διάσωση ανήλθε σε 4,1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, πέρα από την άμεση τόνωση του ενεργητικού των τραπεζών, διεθνείς αναλυτές αναφέρουν πως το παλάτι έχει εξαγοράσει «προβληματικά» στοιχεία ενεργητικού. Ταυτόχρονα, το κράτος έχει αγοράσει και εξασφαλίσεις έναντι μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συνολικά, οι αγορές στοιχείων ενεργητικού και εξασφαλίσεων, έχει ανέλθει σε 46,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Qatari Islamic bank (QIB), που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δανειοδότης του ιδιωτικού τομέα μετά την QNB, έχει επίσης σημειώσει μειωμένα κέρδη. Συγκεκριμένα, η QIB κατέγραψε για το πρώτο τρίμηνο του 2010 κέρδη κατά 14,3% χαμηλότερα σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2009. Σύμφωνα με τους ίδιους διεθνείς αναλυτές, και ιδιαίτερα τον MEED, η τράπεζα έχει σημειώσει μειωμένα κέρδη εξ αιτίας της έκθεσής της στο project του Dubai World, καθώς και «υψηλές προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια» εντός του Κατάρ. Μάλιστα, ενώ η QNB έχει για φέτος πέσει «μόλις έξω από την πρώτη δεκάδα στην αξιολόγηση των τραπεζών της Μέσης Ανατολής και βόρειου Αφρικής», η QIB έχει «τεθεί εκτός του πίνακα αξιολόγησης».

Η γενικότερη εικόνα του τραπεζικού κλάδου στο Κατάρ παραμένει προβληματική, κυρίως λόγω της έκθεσης των τραπεζών σε οικιστικά δάνεια και άλλες πιστώσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη γης. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι τράπεζες, που είναι συνδεδεμένες με το κράτος, παρουσιάζουν μειωμένη κερδοφορία και υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων εξ αιτίας του τομέα των ακινήτων.

Πάντως, δεν υπάρχει ανησυχία για αποτυχία τραπεζών, αφού είναι ουσιαστικά βέβαιη η διάσωση από το κράτος, το οποίο δεν αντιμετωπίζει περιορισμούς στο προϋπολογισμό του, λόγω των εσόδων από τις πωλήσεις φυσικού αερίου. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί η παθογένεια που βγήκε στην επιφάνεια, με τις μισές τράπεζες της χώρας να χρειάζονται διάσωση λόγω των υψηλών, υπερπολυτελών επενδύσεων σε ακίνητα, οι οποίες δεν ήταν κερδοφόρες και δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα αστρονομικά τους δάνεια.

Ποιοι είναι…
H κρατική QIA (Qatari Investment Agency), που είναι ιδιοκτήτρια της QatariDiar, ήδη κατέχει ισχυρά ποσοστά σε μια σειρά από Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που αφορούν μια μεγάλη γκάμα κλάδων της οικονομίας, από την γαλλική Areva που ασχολείται με την πυρηνική ενέργεια, μέχρι υπεραγορές στην Αγγλία. ενώ εντείνονται οι πληροφορίες πως το εμιράτο θα ενισχύσει την θέση του στην Volkswagen όπου είναι ήδη ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος μετά την Porsche SE και το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας. Για το 2010, διεθνείς αναλυτές αναφέρουν πως το εμιράτο έχει αποφασίσει να αφιερώσει 23,6 δισ. ευρώ σε άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ). Έτσι, το τελικό κόστος για την ανάπτυξη στην Λευκωσία ανέρχεται συνολικά σε 1,48% των επενδύσεων για το 2010.

Areva (άγνωστο ποσοστό)
Barclay’s (7%)
Sainsbury’s (25%)
Canary Wharf (14,7%)
Volkswagen (17%).

Τουριστικά και οικιστικά
η κύρια εργασία της QatariDiar

Η κρατική εταιρεία του Κατάρ QatariDiar ασχολείται ως επί το πλείστον με την ανέγερση πολυτελών τουριστικών και οικιστικών συγκροτημάτων εντός και φυσικά εκτός Κατάρ. Πέραν της συμφωνίας που έχει υπογραφεί πρόσφατα με την Κυπριακή Δημοκρατία, ο εμίρης του Κατάρ έχει προβεί σε σειρά συμφωνιών στον κλάδο των ακινήτων στοχεύοντας στην κατασκευή μεγαλεπήβολων και εντυπωσιακών έργων. Σημειώνεται πως εκτός Κατάρ η QatariDiar δραστηριοποιείται σε άλλες έξι χώρες –εξαιρουμένης της Κύπρου- και έχει προχωρήσει στην υλοποίηση μεγάλων έργων, σε εκτάσεις πολλών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και με αξία πολλών εκατομμυρίων. Σημειώνεται πως η QatariDiar είναι κρατική, αφού ιδιοκτήτριά της είναι κατά 100% η Qatar Investment Company (QIA), ενώ η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας φτάνει στα 750 εκατ. ευρώ (αριθμός χαμηλός για μια εταιρεία με κύκλο εργασιών δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο).

Ναυαρχίδα στα έργα της QatariDiar αποτελεί το project Lusail City στο Κατάρ, το οποίο καταλαμβάνει έκταση 35 τετρ. χιλιόμετρων και στόχο έχει να δημιουργήσει μια ανάπτυξη που, στα επόμενα δέκα με δεκαπέντε χρόνια, θα μπορεί να εξυπηρετήσει 200 χιλιάδες άτομα σε 10 ξενοδοχεία και 300 χιλιάδες εξοχικές κατοικίες. Παράλληλα, η QatariDiar προχωρά στην κατασκευή κολοσσιαίων έργων όπως το μικτής χρήσης έργο στο Κάιρο της Αιγύπτου, αξίας πέριξ των 800 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι και το ακριβότερο project της εταιρείας εκτός Κατάρ. Σημειώνεται, ακόμη ότι η έκταση στην οποία αναμένεται να αναπτυχθεί το έργο στη Λευκωσία είναι από τις μικρότερες στις οποίες έχει επιλέξει η QatariDiar να κατασκευάσει κάποιο έργο. Παράλληλα, τα πλείστα έργα που γίνονται σε άλλες χώρες είναι μικτής φύσης, δηλαδή παρέχουν μόνιμες κατοικίες αλλά και τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και οικίες). Η επιλογή χώρων για ανάπτυξη έργων από την κρατική εταιρεία του Κατάρ γίνεται με δύο βασικά κριτήρια: (α) το κόστος κατασκευής στην εκάστοτε χώρα και (β) ο υπολογισμός πως θα γίνει απόσβεση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που έχει επιλεγεί αφενός να γίνει ανάπτυξη στο Sharm El Sheikh της Αιγύπτου αλλά και στο Σουδάν, προορισμοί απόλυτα τουριστικοί και φθηνοί αντίστοιχα.

Το Κατάρ σε αριθμούς

42% των υψηλών αξιωματούχων του κράτους (ανεξάρτητοι αξιωματούχοι και υπουργικό συμβούλιο) προέρχονται από την ίδια οικογένεια με τον εμίρη

Η συνολική επένδυση παρά το Χίλτον αντιστοιχεί στο 1,48% των επενδύσεων του Κατάρ στην Ευρώπη για το 2010.

49,6% του ΑΕΠ της χώρας προέρχεται από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Άλλο 11,6% αφορά «κυβερνητικές υπηρεσίες» και 21,8% τις κατασκευές. Οι τρεις τομείς συνολικά αντιστοιχούν σε 83% του ΑΕΠ

4,9% ήταν ο αποπληθωρισμός στο Κατάρ το 2009 μετά από πολλά χρόνια πληθωρισμού

Οι τιμές των υπερπολυτελών εμπορικών ακινήτων στο κέντρο της Ντόχα είναι 43% των τιμών στο κέντρο της Λευκωσίας (ανά τετ. μέτρο)

82% του πληθυσμού ζουν στην Ντόχα, ενώ 75% του συνολικού πληθυσμού του Κατάρ, είναι ξένοι μετανάστες.

3,2 εκατ. τετραγωνικά μέτρα εμπορικών χώρων έχουν αναπτυχθεί στο εμπορικό κέντρο της Ντόχα.

Οι τιμές στα ακίνητα σημείωσαν καθολική κάμψη τους τελευταίους 12 μήνες: κατά 30% με 40% στη πώληση οικιστικών μονάδων, κατά 25%-30% για την ενοικίαση οικιστικών μονάδων, ενώ τα διαμερίσματα σημείωσαν μείωση στα ενοίκια κατά 11%. Για το 2010, αναλυτές εκτιμούν περαιτέρω μείωση 10% με 15%

Advertisements

2 thoughts on “H ανατομία ενός συνέταιρου II

  1. Παράθεμα: Οι ενστάσεις για το Κατάρ…και η είδηση « Η πελλάρα εν ΠΟΛΛΩΝ λογιών

  2. Παράθεμα: Στις όχθες του Πακτωλού ποταμού « Η πελλάρα εν ΠΟΛΛΩΝ λογιών

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s