Σεμέτα: «Δεν θέλουμε κοινό ευρωπαϊκό συντελεστή για τον εταιρικό φόρο»

 Συνέντευξη στην Καθημερινή


Με φόντο τις δύο μεγάλες ανησυχίες της κυπριακής οικονομίας, όσον αφορά στην «επικίνδυνη» ευρωπαϊκή ατζέντα, ο Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα φορολογίας και τελωνείων, Αλγκίρντας Σέμετα, μιλάει στην «Κ». Η Κομισιόν δεν επιθυμεί την υιοθέτηση κοινού φορολογικού συντελεστή στον εταιρικό φόρο, σημειώνει. Για τον φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, σχολιάζει πως υπάρχουν πρόνοιες στη σχετική πρόταση που μειώνουν το ρίσκο ότι ο φόρος αυτός θα πλήξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

–Ένα από τα καυτά ζητήματα σήμερα στην ατζέντα είναι η εναρμόνιση των δημόσιων οικονομικών και δη το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Ως αρμόδιος Επίτροπος, θεωρείτε πως αυτή η κίνηση έχει ως προϋπόθεση την εναρμόνιση των εθνικών φορολογιών;
Είναι κοινά αποδεκτό ανάμεσα στα κράτη-μέλη πως θα πρέπει να συντονίσουμε καλύτερα τις οικονομικές μας πολιτικές, κι αυτό προϋποθέτει και συντονισμό των δημοσιονομικών μας πολιτικών. Αντιλαμβάνεστε πως τα κρατικά έσοδα –και επομένως η φορολογία– είναι πολύ σημαντικό μέρος της δημοσιονομικής πολιτικής, αν και σήμερα μιλάμε πολύ εντονότερα για την ανάγκη μείωσης των κρατικών δαπανών. Γι’ αυτό και χρειάζεται συντονισμός των κρατών-μελών σε αυτό το θέμα.

–Έχετε πολλές φορές δηλώσει πως ο συντονισμός στα θέματα φορολογίας αποτελεί βασικό πυλώνα της Ενιαίας Αγοράς..
Ναι, μπορείτε να το δείτε και από μία άλλη οπτική πλευρά, εκείνη της Ενιαίας Αγοράς, που είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ε.Ε. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να προσαρμόσουμε τις άλλες πολιτικές μας ούτως ώστε αυτές να ενισχύουν την Ενιαία Αγορά. Αυτό συμβαίνει και με τα θέματα φορολογίας. Αν κοιτάξετε τις πρωτοβουλίες που προωθούμε στα θέματα φορολογίας, θα δείτε πως όλες τους έχουν ένα μια ισχυρή διάσταση Ενιαίας Αγοράς.

–Με τον συντονισμό, θα έρθει και βελτίωση στα επί μέρους εθνικά συστήματα; Γίνεται μεγάλος λόγος για την εισπρακτική ικανότητα, τουλάχιστον ορισμένων κρατών-μελών.
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο ίσως να μη λαμβάνει την προσοχή που του αξίζει, είναι η ανάγκη να υιοθετηθούν φορολογικά συστήματα που να είναι πιο αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά και πιο απλά. Ιδίως κάτω από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, δίνουμε μεγάλη σημασία στη φορολογική μεταρρύθμιση που να καθιστά το φορολογικό σύστημα των κρατών-μελών πιο αποτελεσματικό.

–Έχει ως στόχο η Κομισιόν την εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο;
Σε κάποια ζητήματα, αυτό που χρειάζεται είναι μόνο καλύτερος συντονισμός. Για παράδειγμα, καλούμε τα κράτη-μέλη να μετακινήσουν την προσοχή τους, από φορολόγηση της εργασίας σε άλλες φορολογίες που δεν μειώνουν την αύξηση. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε στην ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζομένων, για παράδειγμα, τέτοιες κινήσεις είναι πολύ σημαντικές.

–Ταυτόχρονα μιλάτε συχνά και για την απλοποίηση των φορολογικών συστημάτων. Θα ήταν δίκαιο να πούμε πως αυτή είναι μία από τις προτεραιότητές σας;
Ναι, αυτό είναι ένα σημαντικό συμπέρασμα. Το έχουμε ήδη βάλει στο τραπέζι ως προτεραιότητα της Κομισιόν. Πρέπει να κοιτάξουμε τη φορολόγηση της εργασίας, τα παραθυράκια των φόρων, την απλοποίηση της διοικητικής πλευράς της φορολόγησης και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης. Τα πιο απλά φορολογικά συστήματα είναι συνήθως και τα πιο αποτελεσματικά. Δεν επιβάλλουμε τίποτε στα κράτη-μέλη, αλλά η Κομισιόν αισθάνεται πως ο συντονισμός μεταξύ τους και η υιοθέτηση πιο «έξυπνων» φορολογικών συστημάτων, είναι μια σημαντική προτεραιότητα.

–Είπατε πως η κινητικότητα των εργαζομένων μπορεί να επηρεαστεί από το φορολογικό καθεστώς. Το ίδιο όμως ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Αισθάνεστε πως υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά στα φορολογικά τους καθεστώτα;
Πρέπει πάντα να διαχωρίζουμε μεταξύ του δίκαιου και του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών-μελών. Όσον αφορά στον αθέμιτο ανταγωνισμό, έχουμε καταγράψει συγκεκριμένα κριτήρια με τα μπορούμε να εντοπίσουμε τις επιζήμιες πρακτικές. Έχουμε ήδη εντοπίσει περισσότερα 100 σημεία στις φορολογίες των 27, που πληρούν αυτά τα κριτήρια και πολλοί από αυτούς τους φόρους έχουν ήδη ακυρωθεί. Πολύ συχνά, οι αθέμιτοι αυτοί φόροι αφορούν και στις σχέσεις των κρατών-μελών με τρίτα κράτη. Σε γενικές γραμμές, όμως, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι τα κράτη να αυξάνουν τους φόρους τους, λόγω και της οικονομικής κρίσης. Έτσι, ο φορολογικός ανταγωνισμός έχει μειωθεί το τελευταίο διάστημα. Τα κράτη εστιάζουν την προσοχή τους –ίσως και υπερβολικά– στην αύξηση των εσόδων τους.

Φόρος Τόμπιν

–Η αναφορά σας στις φορολογικές σχέσεις με τρίτες χώρες εγείρει ένα άλλο ζήτημα. Η συζήτηση που γίνεται σήμερα σχετικά με τον φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές (φόρος Τόμπιν), έχει δημιουργήσει την ανησυχία πως η Ε.Ε. θα βρεθεί σε δυσμενή θέση σε σχέση με άλλες χώρες, αν προχωρήσουμε μόνοι μας στην επιβολή του φόρου. Κι αυτός ο φόβος είναι ακόμα μεγαλύτερος εάν προχωρήσουν μερικά κράτη, όχι όμως όλα.
Θέλω να διορθώσω ένα σημείο. Η σημερινή εικόνα, μετά και την αλλαγή στάσης που είδαμε από αρκετά κράτη μέλη, είναι πως υπάρχει μια πιο γενική τάση υπέρ του φόρου εντός της Ε.Ε. Η πολιτική βούληση για να προχωρήσει αυτό το θέμα έχει επεκταθεί. Πλέον, περισσότερα από 9 κράτη-μέλη στηρίζουν αυτή τη σκέψη. Συμφωνώ, όμως, πως η καλύτερη επιλογή θα ήταν να έχουμε μία συμφωνημένη επιβολή ενός φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές σε διεθνές επίπεδο. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Ωστόσο, εάν προχωρήσει η φορολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κι αυτή είναι μια καλή επιλογή, νοουμένου ότι ο φόρος αυτός θα είναι σχεδιασμένος σωστά. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν περιμένουμε πως θα μετακινηθούν εργασίες από την Ευρώπη λόγω του φόρου Τόμπιν.

–Σε τι αναφέρεστε όταν μιλάτε για «σωστό σχεδιασμό» του φόρου;
Εννοώ πως θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα ζητήματα και τα ρίσκα που θέλουμε να μειώνει. Πιστεύω πως η πρόταση που έχουμε θέσει στα κράτη-μέλη απευθύνεται σε αυτά τα προβλήματα και η Κύπρος αντιλαμβάνεται πολύ καλά ποια είναι η δική μας θέση. Είναι σημαντικό για το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη.

–Δηλαδή ο φόρος Τόμπιν μπορεί να είναι και εργαλείο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα;
Ο κόσμος θεωρεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα υπεύθυνο για τη σημερινή οικονομική κατάσταση. Ένας μικρός φόρος που να συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής κατάσταση θα βοηθήσει, δείχνοντας πως κι αυτοί επωμίζονται το δικό τους μέρος του οικονομικού βάρους. Εξάλλου, τα χρήματα των φορολογούμενων έχουν χρησιμοποιηθεί για να διασώσουμε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΧΠΙ). Δαπανήσαμε ήδη 4,6 τρισ. ευρώ για αυτόν τον σκοπό. Ο φόρος Τόμπιν θα βοηθήσει στη βελτίωση του γενικού κλίματος προς τα ΧΠΙ, τα οποία θα επιστρέψουν κάποια από αυτά τα χρήματα.

–Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην Κύπρο, εντοπίσατε αντιστάσεις προς τον φόρο Τόμπιν;
Είχα συναντήσεις με τους παράγοντες του χρηματοπιστωτικού τομέα και τους έχω εξηγήσει πώς θα λειτουργεί αυτή η φορολογία. Τους έχω υποδείξει πως ο φόρος Τόμπιν θα έχει μια πολύ ευρεία βάση και πολύ χαμηλούς συντελεστές, ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και οι κανόνες που αφορούν στον γεωγραφικό προσδιορισμό του φόρου.

–Δίνεται μεγάλη σημασία στον γεωγραφικό προσδιορισμό του φόρου.
Αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν θα έχει πλέον σημασία πού γίνεται η συναλλαγή. Θα πληρώνει ο φορολογούμενος με κριτήριο τη φορολογική του «υπηκοότητα» (tax residence). Με βάση αυτή την αρχή, κάποιος που έχει τη βάση του εντός της Ε.Ε., θα πληρώνει τον φόρο εντός της Ε.Ε. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένα κίνητρο για να αρχίσει να κάνει τις συναλλαγές του σε τρίτες χώρες, αφού αυτό δεν θα αλλάξει κάτι.

–Θα ήταν λογικό μέρος των εσόδων από τον φόρο Τόμπιν να αφιερωθεί σε ένα ειδικό ταμείο «εκτάκτου ανάγκης»;
Η πρόταση της Κομισιόν είναι πως μέρος από τα έσοδα από τον φόρο Τόμπιν θα αποτελέσει ιδίους πόρους της Ε.Ε. Ωστόσο, αυτό το ποσοστό που θα λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη θα αφαιρείται από την καταβολή τους που υπολογίζεται ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος τους. Έτσι, θα είναι ίδιοι πόροι της Ε.Ε., αλλά δεν θα ζητούμε (συνολικά) περισσότερα χρήματα από τα κράτη-μέλη, θα πιστώνονται γι’ άλλες από τις καταβολές τους προς την Ε.Ε. Όσον αφορά στο υπόλοιπο ποσό, αυτό θα εναπόκειται στο κάθε κράτος-μέλος να αποφασίσει πώς θα αξιοποιήσει αυτά τα έσοδα, ανάλογα με τις ανάγκες του. Εάν υπάρχει ανάγκη, μπορεί να αφιερωθεί στην ενίσχυση του προϋπολογισμού. Ορισμένα κράτη-μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο να αφιερώνουν αυτά τα έσοδα στη στήριξη της ανάπτυξης σε λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη.

Εταιρικός φόρος

–Γίνεται επίσης μία αρκετά έντονη συζήτηση για την εναρμόνιση της βάσης τους εταιρικού φόρου. Αυτό, επίσης, δημιουργεί πολλές ανησυχίες.
Η Κομισιόν δεν έχει εισηγηθεί ποτέ την εναρμόνιση των συντελεστών φορολογίας του εταιρικού φόρου. Στις προτάσεις μας δεν γίνεται καν αναφορά στους συντελεστές. Αυτό που έχουμε εισηγηθεί είναι η δημιουργία μιας ενιαίας «βάσης κανόνων» για τον εταιρικό φόρο. Με αυτόν τον τρόπο η βάση του φόρου θα είναι παντού η ίδια.

–Άρα μιλάμε για εναρμόνιση της «λογιστικής» πλευράς του φόρου και μόνο;
Ακριβώς. Πολλές ξένες επιχειρήσεις και ξένοι επενδυτές σχολιάζουν πως είναι πολύ δύσκολο να δραστηριοποιηθούν στην Ε.Ε., όταν υπάρχουν 27 διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα για τον εταιρικό φόρο. Γι’ αυτό και η πρότασή μας είναι να δημιουργήσουμε μια κοινή βάση.

–Η προσέγγιση αυτή θυμίζει τη λογική που είχε χρησιμοποιηθεί για τη θέσπιση νέου εταιρικού καθεστώτος, με το Societas Europea…
Ναι, κι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της πρότασής μας. Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να διατηρήσουν πλήρως το εθνικό τους φορολογικό καθεστώς για τις επιχειρήσεις. Ο ενιαίος εταιρικός φόρος θα λειτουργεί παράλληλα με το εθνικό καθεστώς και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να επιλέξουν σε ποιο από τα δύο καθεστώτα προτιμούν να ενταχθούν, το εθνικό ή το ευρωπαϊκό.

–Απευθύνεται, επομένως, στα προβλήματα των εταιρειών από τρίτες χώρες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ε.Ε.;
Και όχι μόνο. Αυτό το καθεστώς θα αποτελεί επίσης και μια πολύ καλή λύση για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε περισσότερα από ένα κράτη-μέλη. Είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα όσον αφορά στον διοικητικό φόρτο που επωμίζονται για να συμμορφωθούν με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις σε περισσότερα τους ενός κράτους-μέλους. Μέρος της πρότασης της Κομισιόν είναι και η μονοθυριδική εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, γι’ αυτό σε γενικές γραμμές οι περισσότερο κερδισμένοι θα είναι οι μικρομεσαίοι για τους οποίους το κόστος συμμόρφωσης είναι συγκριτικά πολύ μεγάλο.

–Θα μπορεί το κάθε κράτος-μέλος να διατηρήσει δύο διαφορετικούς συντελεστές, με βάση τη δική σας πρόταση;
Ναι, το κάθε κράτος-μέλος θα διατηρεί όποιον συντελεστή επιθυμεί, τόσο στο «εθνικό» όσο και στο «ευρωπαϊκό» του φορολογικό του καθεστώς. Θα μπορεί να έχει δύο διαφορετικούς συντελεστές για το κάθε καθεστώς και φαντάζομαι πως πολλά κράτη-μέλη δεν θα έχουν τον ίδιο συντελεστή.

–Οι απαντήσεις σας μας φέρνουν πίσω στο αρχικό σας σχόλιο, για την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς..
Ακριβώς. Είναι μία λύση της οποίας στόχος είναι, πάνω από όλα, η ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο προς το μέλλον και πώς θα μπορεί η Ε.Ε. να ανταγωνιστεί με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι ξένες επιχειρήσεις και επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν εύκολα πώς θα μπορούν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους όταν θέλουν να έλθουν στην Ευρώπη και να δραστηριοποιηθούν σε περισσότερα από ένα κράτη-μέλη.

«Να προχωρήσει τα θέματα η κυπριακή προεδρία»

–Σκοπεύετε να εξαγγείλετε νέες πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους, όταν θα έχει αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου η Κύπρος;
Νομίζω πως η Κύπρος θα έχει μια τεράστια ευθύνη κατά τη διάρκεια της προεδρίας της. Ήδη υφίστανται σημαντικές προτάσεις πρέπει να σημειωθεί πρόοδος. Εκτός από τον φόρο Τόμπιν και την κοινή βάση για τον εταιρικό φόρο, έχουμε και την Οδηγία φορολόγηση της ενέργειας, τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων, κ.ά. Αυτά τα θέματα βρίσκονται ενώπιον του Συμβουλίου ήδη.
Αυτές οι προτάσεις δεν αφορούν μόνο στη σημερινή οικονομική κρίση, αλλά και στο μέλλον της Ενιαίας Αγοράς. Θα είναι σημαντικό αυτά τα θέματα, που ήδη βρίσκονται ενώπιον του Συμβουλίου, να προχωρήσουν σύντομα.

–Ακούγεται μεγάλο αυτό το πακέτο..
Θα είναι μία από τις προκλήσεις-κλειδιά για την κυπριακή προεδρία. Καλό θα ήταν να σημειωθεί πρόοδος σε αυτούς τους φακέλους. Και, γιατί όχι, να κλείσει κάποια από αυτά τα θέματα. Είναι πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες, και πολύ σημαντικές.

–Υπάρχουν κι άλλα θέματα στα σκαριά;
Θα κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά μέσα στους επόμενους μήνες τους φορολογικούς παραδείσους, τη φοροδιαφυγή και τη διπλή φοροαποφυγή. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικός «φάκελος», όπως θα είναι και η νέα πρωτοβουλία για τον ΦΠΑ και την απάτη στον ΦΠΑ. Υπάρχει, επίσης, και η πρωτοβουλία για τον νομικά δεσμευτικό μηχανισμό φορολογικό διακανονισμό.

–Όλα αυτά θα βρίσκονται στο τραπέζι κατά το δεύτερο εξάμηνο;
Αυτά τα θέματα θα ανοίξουν κατά τη διάρκεια της κυπριακής προεδρίας. Αλλά, όπως σημείωσα, το πιο σημαντικό θα είναι να προχωρήσουν τα ήδη υφιστάμενα θέματα. Ως πολιτικοί πρέπει να δείξουμε πως δεν εισηγούμαστε και συζητούμε μόνο, αλλά πως λαμβάνουμε και αποφάσεις και οδηγούμε τις συζητήσεις μας σε απτά αποτελέσματα. Γι’ αυτό και είναι πιο σημαντικό η κυπριακή προεδρία να προχωρήσει ή και να κλείσει τα υφιστάμενα θέματα.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s