Ο «ιστός» των κινδύνων

ΕΚΤ, τράπεζες, Βρυξέλλες, Ελλάδα, και επενδυτές πιέζουν την Κύπρο προς τον Μηχανισμό Με τη μοίρα των δημόσιων οικονομικών να είναι συνδεδεμένη για τα καλά με το μέλλον του τραπεζικού τομέα, η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά από δύσκολες αποφάσεις, με στόχο να αποφύγει τα χειρότερα. Με ορατό, πλέον, τον κίνδυνο ένταξης σε Μηχανισμό, η Δημοκρατία χρειάζεται, πέρα…