Προς έρευνα των τραπέζών η Κεντρική

 Προς έλεγχο των δραστηριοτήτων και των στοιχείων των τραπεζικών ιδρυμάτων  προσανατολίζεται η κυβέρνηση, μετά και την ολοκλήρωση της διαδοχής στην Κεντρική Τράπεζα. Η σκέψη αυτή έχει διαβιβαστεί στους «ενδιαφερόμενους», με στόχο να καταστεί ξεκάθαρο πως αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα της κυβέρνησης από την Κεντρική Τράπεζα στο επόμενο διάστημα και δη πριν από τις…