Δεν θέλουν οι Βρυξέλλες, δεν βοηθάει η Λευκωσία

Θέλουν να αποφύγουν την ένταξή μας στον Μηχανισμό, αλλά ζητούμενο είναι να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα

Η πιθανότητα η Κύπρος να αιτηθεί δανεισμό από τον EFSF για τη στήριξη των τραπεζών είναι ένα ενδεχόμενο που δεν χαροποιεί τις Βρυξέλλες. Στη σημερινή οικονομική συγκυρία δεν είναι ό,τι καλύτερο να ενταχθεί σε Μηχανισμό Στήριξης και τέταρτο μέλος της Ευρωζώνης, κάτι που θα επιδεινώσει το κλίμα εντός αυτής και πιθανόν να επηρεάσει περαιτέρω την εικόνα του κοινού νομίσματος ανάμεσα στους επενδυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η Κομισιόν έχει δώσει «σαφές μήνυμα» προς τη Λευκωσία πως η ένταξή της στον Μηχανισμό δεν αποτελεί «προτεραιότητα», με δεδομένες και τις προεκτάσεις μιας τέτοιας εξέλιξης στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό Νότο και δη την Ισπανία.

Έτσι, όλες οι προσπάθειες που καταβάλλονται, αλλά και οι επιθυμίες της Κομισιόν, έχουν ως στόχο, αν ζητηθεί τελικά εξωτερική στήριξη, αυτή να μην αφορά την κάλυψη δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο στο Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται το νέο πακέτο μέτρων ώστε το έλλειμμα να περιοριστεί στο 2,5%, όπως προβλέπει το πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που έχει υποβληθεί τον περασμένο Δεκέμβριο. Στόχος, όπως έχει κατά κόρον δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών, είναι να δείξει η Κύπρος ένα πρόσωπο αξιοπιστίας και να επικεντρώσει το πρόβλημα στις τράπεζες.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει τις προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής της Κύπρου και να επαινέσει όσα έχουν ήδη γίνει και όσα θα γίνουν το επόμενο διάστημα, νοουμένου, όμως, ότι θα πειστεί πως η Δημοκρατία προτίθεται να λάβει μέτρα. Με κάθε τρόπο επιδιώκεται να υπογραμμιστεί η διαφορά της Κύπρου από τις άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης που έχουν ανάλογα προβλήματα (και έλλειμμα και προβληματικό τραπεζικό τομέα) και συγκεκριμένα με την Ισπανία. Αν, δηλαδή, υπάρξει στήριξη από τον EFSF και διαπραγμάτευση για πρόγραμμα, τα μέτρα που θα ζητηθούν από την Κύπρο επιδιώκεται να αφορούν μόνο τον τομέα για τον οποίο ζητήθηκε η βοήθεια, δηλαδή οι τράπεζες, και όχι τα δημόσια οικονομικά.

Κρίσιμη η κίνηση

Η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να επιτευχθεί από την κυβέρνηση πριν υπάρξει επίσημο αίτημα για παροχή βοήθειας. Με τη λήψη μέτρων που να «καλύπτουν» τα ζητήματα που η Κομισιόν θεωρεί σημαντικά για την εξυγίανση, θα μπορέσει η Κύπρος να επιδείξει πως δεν χρειάζονται επιπλέον κινήσεις για τη διόρθωση των σοβαρών «ανισορροπιών» που εντοπίζει η Κομισιόν.

Παρεπόμενο αυτού του σεναρίου είναι ότι μένει ανέπαφος ο εταιρικός φόρος, χωρίς ωστόσο να μπορεί κανείς να αποκλείσει παρενέργειες στο προφίλ της Κύπρου ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου.

Σε κάθε περίπτωση, το εκ νέου άδειασμα του Υπουργείου Οικονομικών από το Προεδρικό για τα μέτρα εξυγίανσης, αλλά και οι δηλώσεις για το όριο αφυπηρέτησης, συνδυάζονται και με τη νέα αποτυχία στον διάλογο για την ΑΤΑ, δημιουργώντας έτσι ένα άσχημο κλίμα για την οικονομία. Επιπλέον, το γεγονός ότι από το Προεδρικό διαμηνύουν πως στόχος των μέτρων είναι η εξοικονόμηση 150 εκατ. ευρώ και όχι «200 με 250 εκατ. ευρώ» για να επιτευχθεί ο στόχος του 2,5 % στο έλλειμμα του 2012, εγείρει νέα ερωτηματικά, με δεδομένο, μάλιστα, πως η ύφεση εκτιμάται σήμερα να είναι μεγαλύτερη από ό,τι είχε εκτιμηθεί όταν υπολογίστηκε πως θα χρειαστούν 200 με 250 εκατ. ευρώ.

Επεξεργασία μέτρων

Στο Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζονται εκ νέου το πακέτο μέτρων, από το οποίο έχει αφαιρεθεί η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης στο 64ο έτος. Μετά τις «υποδείξεις» και τις «σκέψεις» που εξέφρασαν ΑΚΕΛ και Προεδρικό, στο Υπουργείο προσανατολίζονται πλέον προς μέτρα που να αναπληρώνουν τις εξοικονομήσεις που έχουν «διαγραφεί» από το Προεδρικό, όπως ουσιαστικά δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το απόγευμα της Παρασκευής.

Στο πακέτο ως έχει σήμερα, πάντως, περιλαμβάνονται φορολογίες σε αλκοόλ και είδη καπνού, κάποιες αναθεωρήσεις στα δημόσια βοηθήματα και κάποια «μικρή» προσαρμογή στη συνεισφορά από τον δημόσιο τομέα. Υπάρχουν, επίσης, και νέοι φόροι σε είδη πολυτελείας –όπως γούνες, δέρματα κροκοδείλου, ακριβά ρολόγια κ.ά.– τα οποία, ωστόσο, είναι μάλλον συμβολικά και δεν θα αποφέρουν ουσιαστικά έσοδα για το κράτος.

Το μέγεθος και η ευρύτητα των διαπιστωθεισών ανισορροπιών που αντιμετωπίζει η Κύπρος, επιβάλλουν, κατά την άποψη της Επιτροπής, ολοκληρωμένη προσαρμογή και αποφασιστική λήψη μέτρων με μεγάλο χρονικό ορίζοντα.

Θέλουν μέτρα

Εκτός από τη διόρθωση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος, η αποκατάσταση της ισορροπίας των δημόσιων οικονομικών θα πρέπει να υποστηριχθεί με την επίτευξη προόδου όσον αφορά τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών, τη θέσπιση μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου, τη σύσταση συμβουλίου αρμόδιου για τα δημόσια οικονομικά, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με την εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, καθώς και με την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι προκειμένου να αποκατασταθεί η εξωτερική ανταγωνιστικότητα, η δυναμική των μισθών πρέπει να τεθεί υπό καλύτερο έλεγχο, μέσω της εκ βάθρων αναμόρφωσης του συστήματος τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών. Μεσοπρόθεσμα, η αναβάθμιση της δομής της προσφοράς, με τη μετατόπιση του βάρους σε δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, θα διευρύνει τις δυνατότητες πραγματοποίησης υψηλότερων εσόδων. Οι πολιτικές για τον χρηματοπιστωτικό τομέα θα πρέπει να ενισχύσουν τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την εποπτεία των συνεταιριστικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Τέλος, για να μειωθεί το χρέος του ιδιωτικού τομέα, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η εταιρική νομοθεσία που θεσμοθετεί την ευθύνη για την αποπληρωμή δανείων και καλύπτει την επιτήρηση της χορήγησης δανείων σε επιχειρήσεις.

Σημειώνεται πως τα μέτρα που εισηγείται η Κομισιόν βρίσκονται επί τάπητος εδώ και ένα σχεδόν χρόνο, αφού και η Κυπριακή Δημοκρατία θα έκανε δεκτά διά της ψήφου της στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, όπου αποφασίστηκαν οι συστάσεις για την Κύπρο τον περασμένο Ιούλιο. Έτσι, και οι φετινές συστάσεις ουσιαστικά επαναλαμβάνουν ό,τι ειπώθηκε και πέρσι, με το ζήτημα της αξιοπιστίας της Κύπρου να καθίσταται ακόμα πιο επίκαιρο. Με τη δήλωση του Προέδρου Χριστόφια πως δεν θα είναι σοβαρή μια αποτυχία του δημοσιονομικού στόχου του 2,5% για το έλλειμμα, ενισχύονται ήδη οι ανησυχίες για την πορεία που θα ακολουθήσει η κυπριακή οικονομία.

Των ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ (αποστολή στις Βρυξέλλες) και ΜΙΧΑΛΗ ΠΕΡΣΙΑΝΗ

One thought on “Δεν θέλουν οι Βρυξέλλες, δεν βοηθάει η Λευκωσία

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s