Η επόμενη ημέρα στην Τράπεζα Κύπρου

Μετά την παραίτηση Ηλιάδη από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου, τα βλέμματα όλων είναι πλέον στραμμένα στο θέμα της διαδοχής. Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, πιο προφανής επιλογή θα είναι ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, Γιάννης Κυπρή.

Ενώ, όμως, πολλοί αναμένουν πως ο διορισμός Κυπρή είναι μια «φυσιολογική επιλογή», δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο εάν ένας τέτοιος διορισμός θα αφήσει ικανοποιημένους τους διάφορους κύκλους που επιθυμούν έντονα να δουν «ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας» της Τράπεζας Κύπρου. Ανάμεσά τους είναι και η Κεντρική Τράπεζα, η οποία άσκησε το τελευταίο διάστημα έντονες πιέσεις στην τράπεζα, ζητώντας επίμονα την παραίτηση Ηλιάδη.

Μάλιστα, μετά την απόφαση του Δ.Σ. να μην προχωρήσει σε απομάκρυνση του κ. Ηλιάδη την περασμένη εβδομάδα, οι πιέσεις από πλευράς της Κεντρικής έγιναν ακόμα πιο έντονες.

Κοινό….ποιών;

Εξίσου αβέβαιο είναι και το μέλλον αρκετών από τα μέλη του Δ.Σ. της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου του, Θεόδωρου Αριστοδήμου, στο πρόσωπο του οποίου εστιάζονται και πολλά από τα πυρά όσων ήθελαν εσπευσμένα αλλαγή σκυτάλης στο Δ.Σ. του συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου. Λόγος έγινε, μάλιστα, και για τις πιστώσεις που παραχώρησε η τράπεζα προς μέλη του Δ.Σ. και προς συνδεδεμένα πρόσωπα, θέμα στο οποίο έγινε αρκετή αναφορά κατά την πρόσφατη Ετήσια Γενική Συνέλευση της τράπεζας.

Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλή ενημέρωση, πολλά από τα μέλη του Δ.Σ., και δη οι «παλιές καραβάνες» του συγκροτήματος, οι οποίοι υπηρετούν εδώ και πολλά χρόνια «δεν μπορούν να θεωρούνται αμέτοχοι» στις διάφορες αποφάσεις που έφεραν την τράπεζα στο σημείο καμπής και στην παραίτηση Ηλιάδη.

Στην συνεδρία του Δ.Σ. κατά την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση Ηλιάδη, τα πλείστα των μελών του Δ.Σ. τοποθετήθηκαν υπέρ του αποχωρούντος Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρκετούς μάλιστα να κάνουν λόγο για εσκεμμένη υπόσκαψη που ως στόχο είχε την απομάκρυνση συγκεκριμένων ατόμων. «Η Κεντρική μετακινεί συνεχώς τα δοκάρια για να μηνμπορεί η Τράπεζα Κύπρου να ανταποκριθεί», σχολίασε μέλος του Δ.Σ., ενώ άλλο μέλος σχολίασε πως οι κινήσεις της εποπτικής αρχής έχουν σαφή πολιτικό προσανατολισμό.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα βλέμματα είναι στραμμένα στον κ. Αριστοδήμου, ο οποίος έκτης θέσεώς του προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σχετικά με τις επόμενες του κινήσεις. Παρατηρητές εκτιμούν πως έπονται κι άλλες παραιτήσεις από το Δ.Σ., με την στάση Αριστοδήμου να αποτελεί το κλειδί ως προς το κατά πόσον η παραίτηση Ηλιάδη θα είναι μια μεμονωμένη κίνηση, ή θα οδηγήσει σε ένα γενικευμένο κύμα αλλαγών και μετακινήσεων μέσα στην Τράπεζα.

Πολλοί, πάντως, εκτιμούν πως στην Κύπρου θα ακολουθήσει η παραίτηση ή άλλως πως αποχώρηση διαφόρων στελεχών, τόσο στην διοίκηση όσο και στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα δάνεια προς το Δ.Σ.
Ένα από τα θέματα που μένουν ανοιχτά, αναδείχθηκε στην τελευταία ετήσια γενική συνέλευση και τίθεται μάλιστα και από τις εποπτικές αρχές, είναι οι συναλλαγές της Τράπεζας Κύπρου με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ειδικότερα, στη γενική συνέλευση η διοίκηση της Τράπεζας ρωτήθηκε για τα δάνεια που έχουν δοθεί σε μέλη της διοίκησης και ειδικότερα για το ένα μέλος που εμφανίζεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2011 να έχει οφειλές πέραν των 200 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τον πρόεδρο της τράπεζας, Θεόδωρο Αριστοδήμου, ο οποίος δήλωσε στη συνέλευση ότι ο δανεισμός αφορά συγκρότημα εταιρειών στο οποίο είναι μέτοχος και κάλεσε τον κ. Ηλιάδη να δώσει απαντήσεις.

Ο τέως διευθύνων σύμβουλος είχε αναφέρει ότι δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο και σημείωσε ότι το εν λόγο συγκρότημα εταιρειών έχει τεράστια καθαρή περιουσιακή θέση και υψηλές καταθέσεις στην τράπεζα.

«Ο κίνδυνος για την τράπεζα είναι χαμηλός», όπως σημείωσε.

Σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2011 (σελίδες 145-146) το συνολικό ύψος των δανείων και απαιτήσεων σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και συνδεδεμένα πρόσωπα ανέρχονταν στα τέλη του 2011 σε 282,722 εκατ. ευρώ. Ένας σύμβουλος εμφανίζεται να οφείλει 224,042 εκατ. ευρώ, ενώ 17 οφείλουν 58,680 εκατ. ευρώ. Άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη οφείλουν 1,69 εκατ. ευρώ. Με τους τελευταίους το συνολικό ποσό των οφειλών ανέρχεται σε 284,412εκατ. ευρώ. Οι απευθείας οφειλές μελών του διοικητικού συμβουλίου και βασικών διευθυντικών στελεχών είναι 7,970 εκατ. ευρώ, ενώ των συνδεδεμένων προσώπων276,442 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και βασικών διευθυντικών στελεχών είναι 64,866 εκατ. ευρώ και των συνδεδεμένων προσώπων 112,549 εκατ. ευρώ.

Οι συναλλαγές
Πρόσθετα από τα δάνεια και απαιτήσεις, υπήρχαν ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα τους πρόσωπα που απορρέουν κυρίως από πιστώσεις, εγγυήσεις και μη χρησιμοποιηθέντα όρια, ύψους 117,542  εκατ. ευρώ.  (2010: 113.102  χιλ.)  από τα οποία 95,170 εκατ. ευρώ. (2010: 86.928 χιλ.)  αφορούν συμβούλους και συνδεδεμένα πρόσωπα των οποίων το σύνολο των πιστωτικών διευκολύνσεων υπερβαίνει το 1%  των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ανά σύμβουλο.

Υπήρχαν επίσης ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις προς τα άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη του Συγκροτήματος και συνδεδεμένα τους πρόσωπα ύψους 308.000 ευρώ (2010: 327.000). 

Με βάση αξίες καταναγκαστικής πώλησης των εξασφαλίσεων, το σύνολο των ακάλυπτων ποσών των δανείων και απαιτήσεων και  ενδεχομένων και ανειλημμένων υποχρεώσεων προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη και συνδεδεμένα τους πρόσωπα στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ανήλθε σε 34,830 εκατ. Ευρώ (2010: 8.065 χιλ.). 

Eπίσης, κατά το2011 το Συγκρότημα είχε τις ακόλουθες συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα:

• Αντασφάλιστρα ύψους 235.000 (2010: 283.000) που πληρώθηκαν σε εταιρίες του ομίλου Commercial General Insurance στον οποίο κατέχει έμμεσο συμφέρον ο κ. Ανδρέας Αρτέμης, 

• Αγορές υπηρεσιών και εξοπλισμού ύψους 235.000 (2010: 541.000) από τις εταιρίες Πυλώνες ΑΕ Ελλάς και Unicars Ltd στις οποίες κατέχει έμμεσο συμφέρον η  κα. Άννα Διογένους.

• Αγορές εξοπλισμού ύψους 458 χιλ. (2010: 855.000) και παραγγελία προϊόντων ύψους 264.000 από την εταιρία Mellon  Cyprus Ltd η οποία επηρεάζεται σημαντικά από συνδεδεμένο πρόσωπο της κα. Άννας Διογένους.

• Προμήθειες από ασφαλιστικές υπηρεσίες ύψους 128.000. (2010: 149.000.) προς την εταιρία Δ. Σεβέρης και Υιοί Λτδ που ανήκει στον κ. Κώστα Ζ. Σεβέρη.

Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τους συζύγους,  τα ανήλικα τέκνα και οντότητες στις οποίες οι σύμβουλοι/  άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη κατέχουν,  άμεσα ή έμμεσα,  τουλάχιστον 20%  του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση ή είναι διοικητικοί σύμβουλοι ή έχουν με οποιοδήποτε τρόπο τον έλεγχό τους.

Όλες οι συναλλαγές με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με τα συνδεδεμένα τους πρόσωπα γίνονται με συνήθεις εμπορικούς όρους που ισχύουν για συγκρίσιμες συναλλαγές με πελάτες παρόμοιας πιστοληπτικής ικανότητας. 

Όσον αφορά τα άλλα βασικά διευθυντικά στελέχη και τα συνδεδεμένα τους πρόσωπα, αριθμός πιστωτικών διευκολύνσεων έχει χορηγηθεί με βάση τους ισχύοντες όρους όπως και για το υπόλοιπο προσωπικό του Συγκροτήματος.

Των Γιάννη Σεϊτανίδη και Μιχάλη Περσιάνη, στην Καθημερινή

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s