Ακόμα τώρα άρχισαν στις τράπεζες…

«Προγραμματίζονται» κι άλλες αποκαλύψεις, ενώ οι εντάσεις ανεβαίνουν Οι δύο μεγάλες τράπεζες της Κύπρου βαρύνονται με την κατηγορία ότι με την έκθεσή τους σε ελληνικά ομόλογα (5 δισ. ευρώ) και την ελληνική οικονομία (χορηγήσεις 24 δισ. ευρώ) επιβάρυναν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, την οδήγησαν εκτός αγορών και τελικά στην αγκαλιά τού Μηχανισμού Στήριξης. Ωστόσο,…