Σκληρή αλλά ορθόδοξη η πρόταση της Τρόικας

Αυτό που ζητείται σήμερα είναι το ξεκαθάρισμα των αντιπροτάσεων της κυβέρνησης.  Η αποκάλυψη των προτάσεων της Τρόικας σχετικά με τις κινήσεις διόρθωσης και εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών, έχει προκαλέσει ήδη πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις. Οι προτάσεις, όπως έχουν παρουσιαστεί, εστιάζονται στην μείωση των δαπανών του κράτους αλλά και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, με λίγες φορολογικές αυξήσεις. Ανάμεσα…