Πώς μας παραπλανούν…

Δημόσιες τοποθετήσεις για το Μνημόνιο και την Τρόικα δεν λένε (συνήθως) την αλήθεια…. Ένα από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την πληροφόρηση που εξελίσσεται σχετικά με τα δημόσια οικονομικά, έχει να κάνει και με την ποιότητα της πληροφόρησης. Εκτός από τις κατ’ επανάληψη παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με τις γνωστές επενδύσεις που αναμένονταν αλλά εύκολα κατέρρευσαν,…