Παίζει ακόμα η συμμετοχή του ΔΝΤ

Κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει μέρος στο Μνημόνιο το ΔΝΤ, παρόλο που είναι πλέον πολύ πιθανή η μη συμμετοχή του στη χρηματοδότηση. Οι πιέσεις που ήδη ασκούνται, με σκοπό να λάβει η Κύπρος χαμηλότερη χρηματοδότηση από τις ανάγκες της, μεταφράζεται με βεβαιότητα σε αυξημένες πιέσεις για σοβαρά μέτρα. Η προσπάθεια που γίνεται για να περιοριστεί…