Ο δρόμος διάσωσης της Τρ. Κύπρου

 

Δεν φορτώνεται και τα 9.2 δισ. του ELA της Λαϊκής, αλλά περίπου το 40% του συνόλου

Συνεχής ενημέρωση, www. kathimerini.com.cy

 

Είναι προφανές πως, μετά και τις τελευταίες αποφάσεις ου Eurogroup, πλέον όλοι οι δρόμοι για διάσωση της κυπριακής οικονομίας περνούν μέσα από την διάσωση της Τράπεζας Κύπρου.

Η τράπεζα, η οποία δέχτηκε τρομακτικές πιέσεις λόγω και των βαρύτατων ευθυνών της διοίκησής της εδώ και αρκετό καιρό, επιβαρύνεται πλέον και με τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει και η Λαϊκή μέσα από την άντληση κατεπείγουσας ρευστότητας.

Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το κατά πόσον υφίστανται σοβαρές –τουλάχιστον πολιτικές και ηθικές, αλλά ενδεχομένως και αστικές και ποινικές- ευθύνες για την διατήρηση της τράπεζας στη ζωή μέσω ELA ακόμα κι όταν είχε διαφανεί πλέον πως δεν υπάρχει καμία ελπίδα διάσωσης της τράπεζας. Την ίδια ώρα, όμως, πιο επείγουσα είναι η ανάγκη ξασφάλισης πως το βαρίδι του ELA που πλέον μετακυλύεται στους ώμους της Τρ. Κύπρου, δεν θα αποτελέσει την χαριστική βολή για την τράπεζα.

BankofCyprus_423-02Σύμφωνα με πληροφόρηση, το βάρος αυτό θα είναι περίπου το 40% του συνόλου των 92 δισ. που «χρωστάει» η Λαϊκή στον  ELA. Κι αυτό, διότι, μέσα από την διάσπαση της Λαϊκής σε «καλή» και «κακή» τράπεζα, η διαδικασία εξυγίανσης εξασφαλίζει πως ένα μέρος της υποχρέωσης θα καλυφθεί.

Η «καλή Λαϊκή», η οποία θα αναλάβει τις ασφαλισμένες καταθέσεις, μαζί με τα υγιή στοιχεία ενεργητικού της τράπεζας, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Eurogroup,θα φορτωθεί και τις υποχρεώσεις του ΕLA. Αυτό γίνεται διότι, στην περίπτωση που το ELA θα γινόταν υποχρέωση της «κακής Λαϊκής», το ποσό θα είχε χαθεί, θα δεχόταν μεγάλες απώλειες η Κεντρική Τράπεζα και θα επιβαλλόταν μια υποχρέωση στην Δημοκρατία που είναι αδύνατον να αντέξει.

Πάντως, το γεγονός αυτό, που είναι πλέον αποδεκτό από όλους, καταρρίπτει παντελώς τον μέχρι πρότινος ισχυρισμό της διοίκησης της Κεντρικής Τράπεζας πως το ELA δεν αποτελεί πρόβλημα, αφού η Κεντρική «έχει απεριόριστη πίστωση από την ΕΚΤ».

ΤΟ σημαντικότερο, όμως, είναι πως η «Καλή Λαϊκή», η οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις για τον ELA, δεν μπορεί μέσα από τα ενεργητικά της να καλύψει όλο το ποσό. Μπορεί να καλύψει περίπου το 60%, δηλαδή 5,4 – 6 δισ. ευρώ.

Το υπόλοιπο που απομένει από τον ELA, ένα ποσό ύψους 3.2 με 3.8 δισ. ευρώ, θα φορτωθεί στις πλάτες της Τρ. Κύπρου.

Στεγνή η ρευστότητα
Παρά το γεγονός ότι η Τράπεζα Κύπρου δεν φορτώνεται το ποσό των 9.2 δισ. ευρώ, αλλά «μόνο» τα 3.2 με 3.8 δισ. από το ELA της Λαϊκής, το πρόβλημα που εξακολουθεί να υφίσταται είναι πως η Κύπρου θα χρειαστεί να καταθέσει εξασφαλίσεις από το ενεργητικό της για να καλύψει αυτές τις υποχρεώσεις. Αυτό συμβαίνει διότι τα ενεργητικά που η Λαϊκή είχε καταθέσει στον ELA δεν μεταφέρονται στην Τρ. Κύπρου, αλλά μεταφέρεται μόνο η υποχρέωση του ELA.

Έτσι, ένα σημαντικό ποσοστό των δυνητικών εξασφαλίσεων που η Τρ. Κύπρου θα μπορούσε να καταβάλει στην Κεντρική Τράπεζα ως εξασφάλιση για άντληση νέας ρευστότητας που χρειάζεται πλέον για να επιβιώσει, έχει «φαγωθεί» από το ELA που  (3.2 με 3.8 δισ. ευρώ).

Η Τράπεζα Κύπρου κατέχει συνολικά ενεργητικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εξασφαλίσεις για άντληση ρευστότητας από τον ELA, ύψους 6.7 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει μετά και από την απομείωση της αξίας των ενεργητικών που επιβάλλεται όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις.

Από αυτά, το 1.9 δισ. έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, ενώ ένα άλλο 3.2 με 3.8 δισ. χρειάζεται για κάλυψη του ELA που θα κληρονομήσει από την Λαϊκή. Έτσι, το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργείται για την ρευστότητα της Τρ. Κύπρου είναι πλέον πως αυτή δεν μπορεί να αντλήσει ρευστότητα (απαραίτητη κάτω από τις περιστάσεις) για να παραμείνει στη ζωή.

Η λύση για επιβίωση
Κάτω από τις περιστάσεις, είναι προφανές πως το υπόλοιπο –περίπου 1.2 δισ. ευρώ- που μπορεί να αντλήσει η Τρ. Κύπρου από τον ELA  δεν μπορεί να εξασφαλίσει την επιβίωση της τράπεζας.

Γι’ αυτό και έχει προχωρήσει συγκεκριμένη διευθέτηση με την ΕΚΤ, η οποία επιτρέπει στην τράπεζα να αυξήσει τις εξασφαλίσεις που μπορεί να καταβάλει στον ELA, για να αντέξει τις άμεσες πιέσεις που προκαλεί το γενικότερο κλίμα στην αγορά.

Σύμφωνα με απόλυτα ενημερωμένες πηγές, η «συνεννόηση» με την ΕΚΤ, προβλέπει πως θα γίνονται αποδεκτές κρατικές εγγυήσεις οι οποίες θα παραχωρούνται στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία με τη σειρά της θα τις καταβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα έναντι κατεπείγουσας ρευστότητας.

Σε πρώτο στάδιο, οι εγγυήσεις αυτές θα καλύψουν τις ανάγκες κάλυψης του ELA της Λαϊκής, μέχρι 3.8 δισ. ευρώ. Το πιο πιθανό σενάριο, είναι πως οι εγγυήσεις αυτές θα είναι καλυμμένες από κρατική περιουσία, ενδεχομένως και ακίνητα. Οι ίδιες εγγυήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν και έναντι του υφιστάμενου ποσού των 1.9 δισ. ευρώ.

Έτσι, η Τράπεζα Κύπρου θα μπορεί να αντλήσει επιπλέον ρευστότητα της τάξης των 7 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι η πιστωτική επέκταση έχει ουσιαστικά παγώσει σε αυτό το στάδιο, είναι προφανές πως δεν αναμένεται να συμβεί το παράδοξο που έκανε η Λαϊκή Τράπεζα, η οποία αντλούσε κατεπείγουσα ρευστότητα και την μετέτρεπε σε δάνεια (!).

Πάντως, η ανάσα αυτή κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη πως η Τράπεζα Κύπρου δεν θα φορτωθεί ολόκληρο το ποσό των 9 δισ. ευρώ από την Λαϊκή, όπως ήταν η αρχική εντύπωση που είχε δημιουργηθεί. Εάν γινόταν αυτό, τότε η Τράπεζα Κύπρου θα ήταν ουσιαστικά χωρίς καμία ελπίδα σωτηρίας, αφού δεν θα ήταν σε θέση να αντλήσει ρευστότητα στις πιο «στεγνές» της ώρες, ενώ θα φορτωνόταν και το γιγαντιαίο κόστος εξυπηρέτησης του ELA.

Οι κινήσεις αυτές έχουν εξασφαλίσει πως η Τρ. Κύπρου κερδίζει όχι μόνο χρόνο, αλλά και ρευστότητα, ούτως ώστε οι επόμενες κινήσεις, ριζικής αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, να μπορέσουν να την οδηγήσουν στην ομαλότητα.

Advertisements

4 thoughts on “Ο δρόμος διάσωσης της Τρ. Κύπρου

  1. Ευχαριστούμε! Κάτω από τις συνθήκες αυτό είναι το «καλύτερο» νέο εδώ και μέρες!

  2. Όμως τούτον;

    3. The good bank will be folded into Bank of Cyprus (BoC), using the Bank Resolution Framework, after having heard the Boards of Directors of BoC and Laiki. It will take 9 bn Euros of ELA with it. Only uninsured deposits in BoC will remain frozen until recapitalisation has been effected, and may subsequently be subject to appropriate conditions.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s