Στα βαθιά νερά του Μνημονίου

http://www.kathimerini.com.cy

Συνέχιση της ραγδαίας αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος, μικρή ενίσχυση των δημοσιονομικών μέτρων και εκτίμηση για ύφεση γύρω στο 9% αναφέρονται στο νέο Μνημόνιο που βαίνει προς τελική συμφωνία από το Eurogroup.

Στο σύνολό τους, οι αλλαγές αποτελούν στην ουσία τους αλλαγή στα νούμερα, με βάση τα νέα δεδομένα σε συνδυασμό και με διευκρινήσεις στα υφιστάμενα μέτρα που έχουν είχαν συμφωνηθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες. Πάντως, η νέα εκτίμηση για ύφεση 9% το 2013 αντικαθιστά την πρόβλεψη για υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 3.5%, η οποία ήταν εξωπραγματική και περίεργη ακόμα και πριν τις τελευταίες εξελίξεις. Βασική ανησυχία είναι πως και η εκτίμηση για ύφεση στο 9% μάλλον θα αποδειχθεί υπερβολικά αισιόδοξη, δημιουργώντας έτσι τον κίνδυνο πως νέα μέτρα θα χρειαστούν στη συνέχεια.

det_troika505Η νέα συμφωνία προβλέπει νέες κλιμακωτές μειώσεις στους μισθούς στο Δημόσιο, κατά 0.8% μέχρι 2.5%, με την συνολική εξοικονόμηση να κινείται στο 1.5. Επιπλέον, θα επιβληθεί και 1.5% εισφορά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που μέχρι σήμερα ήταν δωρεάν στο δημόσιο. Δεν αποκλείεται επιπλέον και η αναστολή του 13ου μισθού.

Υπενθυμίζεται πως, από το προηγούμενο προσχέδιο του Μνημονίου, προβλέπεται εκτενής μελέτη της κατάστασης στο Δημόσιο, με τις εισηγήσεις που θα προκύψουν να υλοποιούνται εντός του 2014. Η μελέτη θα αφορά όλες τις πτυχές, από τη μισθοδοσία και τους όρους εργασίας, μέχρι και την διάρθρωση των διαφόρων τμημάτων και υπουργείων.

Παρά τις έντονες πιέσεις του ΔΝΤ, η ΕΚΤ και η Κομισιόν επέμεναν σε χαλάρωση των πιέσεων στα δημόσια οικονομικά, τουλάχιστον για φέτος, σε συνδυασμό με την συνήθη τριμηνιαία παρακολούθηση των εξελίξεων στην οικονομία.

Πάντως, το πρωτογενές έλλειμμα για το 2013 θα περιοριστεί, βάσει της συμφωνίας, στα 295 εκατ. ευρώ ενώ για του χρόνου το συνολικό έλλειμμα θα πρέπει να κινηθεί στα 678 εκατ. ευρώ. Ο στόχος για εξασφάλιση πρωτογενούς πλεονάσματος 4% ως το 2016, αναστέλλεται πλέον για το 2017.

Φέτος θα πρέπει να επιβληθούν επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα της τάξης των 351 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 70 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τον νέο φόρο ακινήτων που θα πρέπει να επιβληθεί, και ο οποίος θα βασίζεται σε ένα συνδυασμό ανατίμησης της αξίας τους από την βάση των τιμών του 1980 και την αύξηση συντελεστών. Άλλα 36 εκατ. ευρώ θα προκύψουν από την μείωση των δαπανών για τα Στεγαστικά σχέδια.

Όσον αφορά στους φόρους, ισχύει η αύξηση του εταιρικού φόρου στο 12.5%, ενώ προβλέπεται νέο φορολογικό σύστημα για τα οχήματα, το οποίο θα βασίζεται στους ρύπους. Όλα τα τέλη των υπηρεσιών του δημοσίου θα αυξηθούν επίσης κατά 17% (μέσο όρο). Επιπλέον, θα επιβληθούν εισοδηματικά κριτήρια για την δωρεάν περίθαλψη στα δημόσια νοσηλευτήρια. Σε κάθε περίπτωση, οι εκτενέστατες μεταρρυθμίσεις στην υγεία, το δημόσιο και το συνταξιοδοτικό που ούτως ή άλλως προβλέπονταν, θα συνεχίσουν.

Όσον αφορά στις καταθέσεις, το τέλος της τάξης του 0.11% θα αυξηθεί σε 0.15%, με τα 25/60 των εσόδων να αφιερώνονται σε ειδικό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργίας στον φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους, το Τμήμα Εσωτερικών προσόδων και το ΦΠΑ θα συγχωνευτούν.

Σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις, γίνεται πλέον και ονομαστική αναφορά στους οργανισμούς που φωτογράφιζε το προσχέδιο (ΑΗΚ, Cyta, Αρχή λιμένων). Στόχος όσον αφορά στα έσοδα, θα είναι 1.4 δις, ενώ αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πλέον στην διαδικασία ιδιωτικοποίησης θα περιλαμβάνονται και ακίνητα του κράτους. Δεν γίνεται, εκ πρώτης όψεως, αναφορά στο πορτογαλικό μοντέλο.

Στον τραπεζικό τομέα, προχωρεί η συμφωνία για ταχεία εκποίηση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (24 μήνες για την πρώτη κατοικία και 18 μήνες για τις άλλες εξασφαλίσεις), ενώ εκτενείς θα είναι και οι αλλαγές για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, όπου μεταξύ άλλων θα ελέγχεται και η λειτουργία του Εφόρου Εταιρειών.

Όσον αφορά στους υδρογονάνθρακες το νέο κείμενο συνδέει ευθέως την οικοδόμηση μιας νέας ενεργειακής βιομηχανίας με τα δημόσια οικονομικά και τη σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους. Το κείμενο προβλέπει την εκπόνηση ενός σχεδίου για την υλοποίηση της υποδομής που απαιτείται για την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, κάτι που δεν υπήρχε στο προσχέδιο που συμφωνήθηκε αρχικά. Το σχέδιο θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτούμενες επενδύσεις, το κόστος τους, τις πηγές χρηματοδότησης, ενώ θα υπάρχει και μια προβολή των ροών εσόδων.

Τέλος, ζητείται η δημιουργία θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένης και της σύστασης ενός ταμείου το οποίο θα λαμβάνει και θα διαχειρίζεται τα δημόσια έσοδα από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαφάνεια, το ταμείο θα πρέπει να λειτουργεί με βάση διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές. Συγκεκριμένα, ζητούνται σαφείς κανόνες που θα διέπουν τις εισροές και εκροές, ως μέρος του δημοσιονομικού πλαισίου της Κύπρου.

Το σχέδιο του Μνημονίου τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης βιομηχανίας υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαίας υποδομής, προκειμένου το δημόσιο χρέος να βρίσκεται σε μια σταθερή καθοδική πορεία, αλλά και για να δημιουργηθεί αξία για όλα τα στρώματα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών γενεών. Αυτό το σχέδιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2013

Advertisements

3 thoughts on “Στα βαθιά νερά του Μνημονίου

 1. Δυστυχώς προς το παρόν η έξοδος από το ευρώ δεν θα είναι ούτε ανώδυνη αλλά ούτε και εύκολη υπόθεση. Οι κύριοι λόγοι είναι διότι το χρέος μας (ουσιαστικά 25δις) είναι σε ευρώ, τα ομόλογα ύψους 2-3δις που θα πρέπει να αποπληρωθούν είναι και αυτά σε ευρώ καθώς και η ενεργειακή μας εξάρτηση σε ορυκτά καύσιμα παρόλο που οι συναλλαγές γίνονται σε δολάρια και η ελεύθερη πτώση του Ευρώ ούτως η αλλιώς δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Υπάρχουν όμως πολύ σημαντικοί παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Αναφέρεις νούμερα και ποσοστά συρρίκνωσης της οικονομίας, χωρίς να αντιλαμβάνεσαι ούτε τα μεγέθη ούτε το πως θα μεταφραστούν αυτά στη πραγματική οικονομία. Ναι, η έξοδος από το ευρώ εμπεριέχει κινδύνους αλλά δεν μπορούμε στη κατάσταση που βρισκόμαστε να αγνοούμε το τεράστιο ρίσκο που εγκυμονεί και η παραμονή στο Ευρώ.

  Οι εγχώριοι υποστηριχτές του Ευρώ αγνοείτε επιδεικτικά το γεγονός πως το Ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει στις βάσεις του δύο τεράστιες ωρολογιακές βόμβες την Ισπανία και την Ιταλία (τραπεζικό σύστημα 9 φορές το ΑΕΠ), αλλά και δεκάδες άλλες μικρότερες ναι μεν βόμβες όμως διόλου αμελητέες. Ποιός σοβαρός επενδυτής θα επέλεγε να έχει τα χρήματα του σε ένα νόμισμα που ήδη βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση αλλά και ανα πάσα στιγμή μπορει να πάθει σοβαρή επιπλέον υποτίμηση ή ακόμη και να παψει να υπάρχει. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, ποιος τρελλός θα εμπιστευθεί ένα νόμισμα στο οποίο έχει πλέον καταγραφεί ως ιστορικό προηγούμενο η δήμευση καταθέσεων; Καθόλου τυχαίο δεν είναι πως οι χώρες του BRIC αποφάσισαν να ξεφορτωθούν τα αποθέματα τους σε ευρώ και να το εγκαταλείψουν ως επενδυτικό νόμισμα αλλά ακόμη και οι ίδιες οι Γερμανικές τράπεζες πλέον συμβουλεύουν τους επενδυτές τους να εγκαταλείψουν προσωρινά το Ευρώ καθώς προβλέπουν και περαιτέρω υποτίμηση έναντι του δολαρίου. Παρά Ευρώ καλύτερα bitcoin δλδ πλέον όπως έχει γίνει η κατάσταση.

  Μια άλλη παρανόηση είναι η λεγόμενη άτακτη υποτίμηση σε τέτοιο βαθμό της Νέας Λίρας που να μιλάμε για αλβανοποίηση και υπερπληθωρισμό. Αυτά ίσχυαν πριν τις δύο χρεοκοπίες των τραπεζών διότι το ‘κούρεμα’ ουσιαστικά έπαιξε το ρόλο που θα έπαιζε η λεγόμενη 50% υποτίμηση.
  Η σημερινή υποτίμηση που θα υπάρξει θα είναι μέσα στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας μας με τους δικούς της κανόνες δεν μπορεί πλέον να είναι στα επίπεδα που ισχυρίζονται κάποιοι στα καταστροφολογικά τους σενάρια. Οτι δηλαδή όλοι θα ψάχνουν άλλα νομίσματα και όλοι θα ζούμε στις σπηλιές χωρίς ρεύμα. Αυτά είναι άθλιοι υπολογισμοί ισάξιοι μόνο με αυτούς που μας έφεραν εδώ που φτάσαμε.

  Πλέον είτε το θέλουμε είτε όχι το μοναδικό πόδι που μας έχει μείνει για να βαδίσουμε και να συρθούμε έξω από την άμμο είναι ο τουρισμός. Το μη ανταγωνιστικό προιόν που τσαμπουνάτε κάποιοι που ξανά δεν έχετε τη σφαιρική γνώση είναι απλά ένα τεράστιο ψέμα. Η κύπρος, όπως θα σας πεί και ο τελευταίος τουρίστας εξακολουθεί να είναι ο πιο υπέροχος καλοκαιρινός προορισμός της μεσογείου όμως είναι απλούστατα πολύ ακριβή σαν χώρα πλέον και πως να μην είναι άλλωστε με μια τόσο άθλια υπερφορολόγηση την ίδια στιγμή που η Τουρκία δρώντας έξω από τους δολοφονικούς κανονισμούς της ΕΕ έχει κάτι 5-8%. Ο λόγος που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί είναι το Ευρώ.

  Καταστρέφουμε το μοντέλο που άλλοι τώρα αντιγράφουν, ναι, τα καζίνο και τα λοιπά κονφορ να γίνουν και θα βοηθήσουν, όπως θα βοηθούσε επίσης ακόμα περισσότερο και η νομιμοποίηση της Κάνναβης σε ορισμένα σημεία (coffee-shop) που θα έδινε θέσεις εργασίας και σε αγρότες. Οχι μόνο σε πεντέξι ιδιοκτήτες καζίνο.

  Αλλά όλα αυτά θα είναι ένα τίποτα, όταν θα ξεγυμνώσουμε το κράτος από τις κερδοφόρες κρατικές επιχειρήσεις που μας δίνουν στο αεπ 1-3 δις κάθε χρόνο

  Τι έσοδα θα έχει πλέον το κράτος πέραν από το σκληρό φόρο, άρα πως να είσαι ανταγωνιστικός; Δεν θα είσαι.

  Επίσης γιατί δεν λέτε στον κόσμο πως οι μειώσεις μισθών μέσα στο Ευρώ θα φτάσουν εν τέλει μοιραία το 50%, γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο;

  το ότι δηλαδή θα τα κάνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ακουστεί μεγάλο νούμερο θα αλλάξει κάτι επι της ουσίας; Απλά μαθηματικά ειναι αυτά αλλά δυστυχώς δεν έχετε αίσθηση των μεγεθών. 9 δις στοίχισε το LHC που πήρε 20 χρόνια να φτιαχτεί και θεωρείται megaproject. 20δις δεν αξίζουν οι υποδομές ολόκληρου του κράτους εδώ και 50 χρόνια. Μιλάμε για δισθεόρατα μη βιώσιμα νούμερα και εσείς χτενίζεστε

  Είναι καιρός να το πάρουμε απόφαση πως δεν θα υπάρχει πλέον το νόμισμα Ευρώ όπως υπήρχε πριν μερικούς μήνες, το προϊόν Ευρώ δεν είναι πια ούτε ελκυστικό νόμισμα, ούτε αξιόπιστο ούτε και μπορεί κανείς με βεβαιότητα να εγγυηθεί ότι θα υπάρχει και μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως οι μεγάλοι παίχτες και ειδικότερα η Γερμανία προετοιμάζεται μεθοδικά για έξοδο – το παραδέχτηκαν δηλαδή εμμέσως και οι ίδιοι. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως εδώ και μερικά χρόνια μπορείς σε ορισμένες περιοχές της Γερμανίας να χρησιμοποιήσεις ένα είδος Μάρκου. Υπάρχουν μάλιστα Γερμανικές μελέτες αλλά και ασκήσεις επι χάρτου που υπολογίζουν όχι μόνο συνέπειες αλλά και την ανατίμηση (30%) που θα έχει το νέο γερμανικό νόμισμα σε σχέση με το Ευρώ του Νότου. Για αυτό ακριβώς το λόγο οι Γερμανοί έχουν ξεκινήσει εκστρατεία εισροής κεφαλαίων και επέκτασης του τραπεζικού τους συστήματος την ίδια ώρα που και καλά επικρίνουν τα υπόλοιπα κράτη για μεγάλο τραπεζικό σύστημα. Τα νούμερα δείχνουν ξεκάθαρα πως οι τράπεζες είναι η πραγματική ραχοκοκαλιά της Γερμανικής οικονομίας, όπως ακριβώς ήταν και της Κύπρου πριν τη ξεριζώσουν κάποιοι τόσο βίαια. Πριν μερικά χρόνια εξυμνούσαν το κυπριακό μοντέλο.

  Εξάλλου η Γερμανία που μας συκοφαντεί ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρωζώνη που είχε εσωτερική κατάρρευση τράπεζας το 2008 λόγω πραγματικά κακής εποπτείας (χωρίς φυσικά να χαθεί ούτε σεντ καταθετων) τη στιγμή μάλιστα που οι δικές μας τράπεζες δεν είχαν δεχθεί ούτε γρατσουνιά από τη φούσκα των Αμερικανικών ομολόγων. Τα κρατικά ομόλογα θεωρούνταν ως οι πιο ασφαλισμένες επενδύσεις. Καμία χώρα του πρώτου κόσμου λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ισχυρές τράπεζες αλλά όπως έδειξαν και τα σύστημικα προβλήματα του Ευρώ, χωρίς νομισματική κυριαρχία και συνεννόηση Κράτους – Κεντρικής τράπεζας. Είναι ξεκάθαρο πως ούτε η Ελλάδα ούτε η Ισπανία ούτε και η Ιταλία θα είχαν τα σημερινά τους κυριολεκτικά ανυπέρβλητα προβλήματα αν είχαν τα δικά τους νομίσματα τη στιγμή που έπρεπε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s