Κατεπείγον valium για τις τράπεζες

Μπροστά στο Μνημόνιο και το τραπεζικό πρόβλημα, η Κύπρος έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται την επόμενη ημέρα. Πρέπει να καταγράφεται ανάμεσα στα θετικά της Κύπρου το γεγονός ότι ήδη έχουμε αρχίσει να στρέφουμε τη προσοχή μας στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τα νέα δεδομένα, με λιγότερη διάθεση από άλλες χώρες να παραμείνουμε εγκλωβισμένοι στην απελπισία των…