Οι Λεγεώνες και οι βοσκοί των χοίρων

Όταν ο Χριστός έφτασε στη γη των Γαδαρινών, απέναντι από τη Γαλιλαία, τον προσέγγισε ο δαιμονισμένος ζητώντας του να τον γλυτώσει. Από χρόνια βασανιζόταν από τους δαίμονες που τον είχαν καταλάβει και ούτε ρούχα μπορούσε να φορέσει, ούτε σε σπίτι να μείνει – ζούσε μέσα στους τάφους, ένα χώρο ιδιαίτερα μιαρό για τους Εβραίους. Μάλιστα, ήταν τόσο…