Οι Μορίσκος και η προειδοποίηση του Αλιάγα

Οι Μορίσκος, οι λινοβάμβακοι της Ιβηρίας, δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις με τους ηγεμόνες τους. Η Ιερά Εξέταση, και γενικότερα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τηρούσε μια στάση όχι και τόσο διαφορετική από εκείνη που γνώρισε και η κυπριακή ιστορία: Από τη στιγμή που αλλαξοπίστησαν κάτω από πολιτική πίεση (οι Μορίσκος είχαν την επιλογή να βαφτιστούν ή…