Σημαντικές οι εξελίξεις για το FLNG

Με βασικό τους σκοπό την εκμετάλλευση των απομονωμένων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, οι εταιρείες εξόρυξης αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την ολοκλήρωση των μελετών και την παραγωγή πλωτών μονάδων υγροποίησης φυσικού αερίου. Η επιλογή αφορά, κατά βάση, σε μικρά κοιτάσματα που βρίσκονται μακριά από στεριά, γεγονός που καθιστά την αξιοποίησή τους ακριβή. Σε γενικές γραμμές, τα «εύκολα»…

Gun control and the nightmare scenario

I find my trips to the US to be always refreshing, if for nothing else, at least for the high level of civic dialogue, the robust public debates over a variety of issues and the eloquent discussion always easy to find on matters of public life. This time, the entire clash of opposites over gun…