Ρούβλι- ακόμα ένας κίνδυνος για την Κύπρο

Η υποτίμηση του ρωσικού νομίσματος κρύβει κινδύνους και για την κυπριακή οικονομία

Στενή παρακολούθηση των εξελίξεων, και ανάλογη προσαρμογή της δικής μας στρατηγικής φαίνεται πως είναι απαραίτητες

Ανησυχίες προκαλεί η διακύμανση των ισοτιμιών του ρουβλίου σε σχέση με το ευρώ, με το ρωσικό νόμισμα να υποχωρεί σε νέα χαμηλά και να καθιστά ακριβότερες τις «επιλογές» σε ευρώ για τους Ρώσους.

Η υποτίμηση αποδίδεται από αναλυτές σε σειρά από παράγοντες. Για ένα χρονικό διάστημα, η συμφωνία και το «ξεπάγωμα» σχέσεων ΗΠΑ-Ιράν, οδήγησε τις τιμές πετρελαίου σε απότομη πτώση, γεγονός που είχε αρνητικό αντίκτυπο στο ρούβλι. Παρόλο που η επίδραση της συμφωνίας στο πετρέλαιο ίσως τελικά να είναι σχετικά προσωρινή, το γεγονός ενίσχυσε τις ήδη αυξανόμενες ανησυχίες για τις τιμές φυσικού αερίου, οι οποίες διαγράφουν σαφή πτωτική τάση μεσοπρόθεσμα. Μειωμένες τιμές φυσικού αερίου μεταφράζονται, αναπόφευκτα, και σε σημαντική μείωση των εσόδων του Κρεμλίνου, αλλά και πιέσεις στη ρωσική αγορά, η οποία ήδη αισθάνεται πτωτικές τάσεις.

Πάντως, τα έσοδα από την εκμετάλλευση πετρελαίου συνεχίζουν να μειώνονται στη Ρωσία, γεγονός που δεν περνά απαρατήρητο.

Επιπλέον, παρατηρείται εδώ και ένα χρόνο μία αυξημένη τάση των επενδυτών να μεταφέρονται στο εξωτερικό. Η επένδυση ρωσικών χρημάτων, εκτός Ρωσίας, σαφώς επηρεάζει την «όρεξη» για ρούβλια και ενισχύει τις ήδη αυξητικές τάσεις στο ρωσικό νόμισμα (υποτίμηση). Μαζί τους, μειώνεται και το πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών, τουλάχιστον προσωρινά, γεγονός που ασκεί πιέσεις στα ενεργητικά των ρωσικών εταιρειών.

Πίσω όμως από τις προσωρινές περιστάσεις, υπάρχει και η διάθεση της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας να επιτρέψει στο ρούβλι να τυγχάνει ελεύθερης διαπραγμάτευσης στις αγορές νομισμάτων. Με στόχο την πλήρη απελευθέρωση, έχει ήδη μεγαλώσει το εύρος των ισοτιμιών στις οποίες αγοράζει ρούβλια, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση πως, στο μέλλον, η τάση για το ρούβλι θα είναι πτωτική.

Πρόκειται για μία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί με ήπιο και σταδιακό τρόπο το πρόβλημα του πληθωρισμού που βασανίζει τη χώρα, γεγονός που φάνηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, από τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών της χώρας, Σιλουάνοβ, πως μία υποτίμηση του ρουβλίου δεν θα έχει μόνο αρνητικές συνέπειες για την οικονομία. Οι επενδυτές σημείωσαν με μεγάλο ενδιαφέρον το σχόλιο Σιλουάνοβ.

ρούβλιΗ εξέλιξη αυτή έχει και ένα σημαντικό αντίκτυπο σε «δεύτερο χρόνο». Του ρούβλι αντιμετωπιζόταν από πολλά hedge funds ως έμμεσος τρόπος για αντιστάθμιση των ρίσκων από το πετρέλαιο, καθώς οι διακυμάνσεις του νομίσματος ήταν πάντα «καθρέφτης» των τιμών των υδρογονανθράκων στη διεθνή αγορά. Πλέον, από την ώρα που το ρούβλι δεν θα διαδραματίζει αυτόν τον ρόλο, είναι πιθανό να μειωθεί σημαντικά και ζήτηση για το ρωσικό νόμισμα.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικότερα η ρωσική οικονομία αποτελούν άλλο ένα παράγοντα. Κάτω από τις σημερινές περιστάσεις, είναι όλο και πιο δύσκολο για το Κρεμλίνο να ασκήσει οικονομική πολιτική μέσα από τα δημόσια οικονομικά – γι’ αυτό και μία υποτίμηση δεν θεωρήθηκε κάτι το αρνητικό από τον υπουργό Οικονομικών, του οποίου το σχόλιο συνεχίζει να ηχεί ανάμεσα σε αναλυτές ως παραδοχή μιας διάθεσης να διορθωθούν τα προβλήματα της Ρωσίας μέσα από μία στρατηγική η οποία θα περιλαμβάνει και την υποτίμηση του νομίσματος. Με τη σταδιακή υποτίμηση, εξάλλου, θα μπορεί πιο εύκολα η Κεντρική Τράπεζα της χώρας να στοχεύσει στον πληθωρισμό.

Η όλη προσπάθεια δεν είναι άσχετη ούτε με την προσπάθεια των αρχών να «ρουβλοποιήσουν» την οικονομία, η οποία συνεχίζει να προτιμά ξένα νομίσματα. Σήμερα το 22% περίπου των καταθέσεων στις ρωσικές τράπεζες, είναι σε δολάρια. Πάντως, το ποσοστό σημειώνει συνεχή πτώση (το 1/3 των καταθέσεων ήταν σε δολάρια το 2010), γεγονός που δηλοί πως μία τέτοια προσπάθεια θα έχει σημαντικές ελπίδες επιτυχίας στο μέσο διάστημα, νοουμένου πως δεν θα συμβεί κάποιο «ατύχημα» με το εθνικό νόμισμα της Ρωσίας.

Όλα αυτά τα στοιχεία ενισχύουν τις ανησυχίες πως η υποτίμηση του ρουβλίου δεν έχει φτάσει στο υψηλότερο της σημείο, και πως οι σημερινές τάσεις μάλλον θα συνεχιστούν.

Μας επηρεάζει

Το βέβαιο είναι πως στην Κύπρο θα πρέπει να παρακολουθείται στενά η πορεία του νομίσματος. Πρώτο, οι τράπεζες μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά. Με την υποτίμηση του ρουβλίου, η επιστροφή καταθετών και επενδυτών από το ευρώ στο ρούβλι, καθίσταται πιο ελκυστική, στον βαθμό που αυτοί εκτιμούν πως η υποτίμηση δεν θα συνεχιστεί για πολύ. Ιδίως, όμως, σε περίπτωση που ο πληθωρισμός στη Ρωσία δαμαστεί (βρίσκεται στο 6,8% σήμερα), και με τα επιτόκια κατά πάσα πιθανότητα να υποχωρούν πιο αργά, θα συνεχίσει να υπάρχει κίνητρο για μετατροπή των καταθέσεων σε ευρώ σε ρούβλια.

Σημειώνεται πως, ακόμα και στην περίπτωση όπου καταθέτες μετατρέπουν τις καταθέσεις τους σε ρούβλια, αλλά παραμένουν σε κυπριακές τράπεζες, η εξέλιξη θα επηρεάσει την πραγματική ρευστότητα των τραπεζών, αφού (ορθά) επιβάλλονται περιορισμοί από την Κεντρική Τράπεζα στο ποσοστό των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα που μπορούν να αξιοποιηθούν ως πιστώσεις από τις τράπεζες.

Εκτός από τη στενή παρακολούθηση από τις τράπεζες, το όλο θέμα επηρεάζει και την πραγματική οικονομία, αφού οι υπηρεσίες και αγαθά σε ευρώ καθίστανται πιο ακριβές για τους Ρώσους. Η προσπάθεια, για παράδειγμα, που γίνεται στον τουρισμό για επέκταση του δημογραφικού προφίλ των Ρώσων που επισκέπτονται την Κύπρο, για να περιλαμβάνει και άτομα που δεν συγκαταλέγονται στους πιο πλούσιους της χώρας, θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά με γνώμονα και την αύξηση των τιμών μας σε ρούβλια.

Επιπλέον, το κόστος σε ρούβλια θα συνεχίσει να αυξάνεται για Ρώσους επενδυτές στην Κύπρο, κάτι που επίσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, η εκτίμηση αναλυτών πως η υποτίμηση θα συνεχιστεί έναντι του ευρώ –ακόμα και με την υποτίμηση του ευρώ έναντι άλλων νομισμάτων– είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να παρακολουθήσει στενά ο επιχειρηματικός και τραπεζικός κόσμος της Κύπρου, ιδίως από τη στιγμή που οι ρωγμές στην ανάπτυξη της Ρωσίας αρχίζουν πλέον να δείχνουν πως θα μεγαλώσουν.

Ήδη, τράπεζες όπως την «κρατική» Sberbank, άρχισαν να αυξάνουν τις προβλέψεις τους για προβληματικά δάνεια, ενώ οι εκτιμήσεις δείχνουν πως η εσωτερική ζήτηση στη Ρωσία έχει αρχίσει να υποχωρεί, με τα καταναλωτικά δάνεια να έχουν επίσης πτωτικές τάσεις.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s