Πιέζει η ΕΤΥΚ για τα δάνεια

Υποχρέωση της Ελληνικής Τράπεζας, να παραχωρεί μέχρι και άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια στα μέλη της ΕΤΥΚ. Αυτό προκύπτει από απόφαση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ) του Υπουργείου Εργασίας, στο οποίο παρέπεμψε η ΕΤΥΚ διαφορά που είχε με την Ελληνική Τράπεζα. Σύμφωνα με το ΤΕΣ, «διαπιστώνεται παραβίαση όρων εργοδότησης, από πλευράς της εργοδοτικής πλευράς». Η διαφορά αφορά στα δάνεια που παραχωρούνται από την τράπεζα στα μέλη της ΕΤΥΚ, κάτω από εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, με πιο προνομιακό, το δάνειο μέχρι 85.000 ευρώ, με επιτόκιο 0,56%.

Τα συγκεκριμένα δάνεια παραχωρούνται εδώ και χρόνια, με όρους αρκετά πιο ευνοϊκούς από εκείνους που είδαμε στα αμφιβόλου ηθικής υπόστασης δάνεια που είχαν παραχωρηθεί σε άλλους τραπεζικούς και δη τους υψηλόμισθους.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση που η Ελληνική Τράπεζα παραβίασε, προνοεί:

 • – Στεγαστικό δάνειο μέχρι 85.000, με επιτόκιο 0,56%
 • – Δάνειο αυτοκινήτου μέχρι 16.000 με επιτόκιο 0,83%
 • – Δάνειο Καθαριστριών μέχρι 24 μηνιαίους μισθούς, με επιτόκιο 0,83%
 • – Χρηματοδοτήσεις (γενικές) μέχρι 17.000 με επιτόκιο 0,83%
 • – Δάνειο Γάμου μέχρι τρεις μηνιαίους μισθούς, με επιτόκιο 0,83%
 • – Δάνειο επιμόρφωσης των τραπεζικών υπαλλήλων μέχρι 10.250 ευρώ, άτοκο
 • – Φοιτητικό δάνειο μέχρι 35.300, με το υψηλότερο επιτόκιο του 0,97%

Είναι προφανές πως οι τράπεζες ζημιώνουν από την παραχώρηση αυτών των δανείων, αφού τα επιτόκια δεν μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση το κόστος χρήματος (καταθέσεις και άλλες χρηματοδοτήσεις) των τραπεζικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, μέχρι και το α΄ εξάμηνο του 2013 οι τράπεζες δεν μπορούσαν να καλύψουν καν το κόστος του πληθωρισμού με τα συγκεκριμένα επιτόκια. Ουσιαστικά, τα δάνεια είναι επιχορηγημένα από τις τράπεζες και ουσιαστικά μεταφράζονται σε καταβολή σημαντικού μέρους των δόσεων από την ίδια την τράπεζα.

Η συμφωνία αυτή δεν είναι καινούργια, και χρονολογείται στις «καλές εποχές», ενώ αποτελούσε μέρος της τελευταίας συλλογικής σύμβασης η οποία είχε ανανεωθεί προ τριετίας.

HellenicBank423Δάνεια δωρεάν
Στην προκειμένη περίπτωση, η Ελληνική Τράπεζα φέρεται να αρνήθηκε την παραχώρηση δανείων με τόσο ευνοϊκό επιτόκιο στα μέλη της ΕΤΥΚ, ενδεχομένως και εν όψει του γεγονότος ότι, πέρα από τη μειωμένη ρευστότητα που αυξάνει το κόστος χρήματος για τις τράπεζες, πολλά μέλη της ΕΤΥΚ, το παρόν διάστημα δεν μπορούν πλέον να κριθούν ως αναμφιβόλου φερεγγυότητας. Αυτό οφείλεται στην εκτίμηση πως πολλοί εξ αυτών, είτε θα χάσουν τη δουλειά τους είτε θα αντιμετωπίσουν μείωση των μισθών τους. Η τραπεζική κρίση, ωστόσο, δεν αποτέλεσε στοιχείο που να επηρεάσει, είτε την απόφαση της ΕΤΥΚ να προσβάλει την απόφαση της Ελληνικής, είτε την απόφαση του ΤΕΣ, το οποίο εκ πρώτης όψεως έκρινε ορθά πως παραβιάστηκε η συλλογική σύμβαση.

Ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη σύμβαση, με την οποία προβλέπεται η ευνοϊκή μεταχείριση των τραπεζικών υπαλλήλων και τραπεζιτών που είναι μέλη της ΕΤΥΚ, έληξε στο τέλος του 2013, δηλαδή λιγότερο από ένα μήνα μετά την έκδοση από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας, της προσφυγής που είχε κάνει η ΕΤΥΚ.

Σήμερα, ο Κυπριακός Εργοδοτικός Σύνδεσμος Τραπεζών και η ΕΤΥΚ βρίσκονται στο στάδιο διαπραγμάτευσης της συλλογικής σύμβασης που έχει λήξει. Η διαπραγμάτευση φαίνεται να έχει κολλήσει στο αίτημα της ΕΤΥΚ για καταβολή εισφοράς 4% των μισθών από πλευράς των εργοδοτών. Το μισό από αυτό το πόσο θα μεταφέρεται σε ειδικό Ταμείο Αλληλεγγύης μεταξύ των υπαλλήλων, στο οποίο δεν θα συνεισφέρουν οι υπάλληλοι για τη μεταξύ τους αλληλεγγύη και το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες υπαλλήλων που θα χάνουν τη δουλειά τους. Το άλλο 2% θα μεταφέρεται στο ταμείο Προνοίας. Πρότυπο για την ΕΤΥΚ, αποτελεί η συμφωνία που έχει ήδη γίνει με την ασφαλιστική CNP.

Όσο συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για το Ταμείο Αλληλεγγύης, δεν τίθεται με επιτακτικό τρόπο στο τραπέζι το καθολικό δικαίωμα ουσιαστικά δωρεάν δανείων με τα επιτόκια που καταγράφονται πιο πάνω. Ορισμένες από τις τράπεζες θεωρούν απαράδεκτο τον όρο της σύμβασης στον οποίο είχαν συμφωνήσει προ κρίσης, αφού με αυτόν οι τράπεζες έχουν εγγυημένες ζημιές από την παραχώρηση των δανείων γάμου, αυτοκινήτου, επιμόρφωσης κτλ. στους υπαλλήλους τους. Από την πλευρά της, η ΕΤΥΚ έχει αποφύγει μέχρι σήμερα τη συζήτηση του θέματος, στέλνοντας όμως σαφή μηνύματα μέσα από την προσφυγή που έκανε κατά της Ελληνικής και μάλιστα αμέσως πριν από τη λήξη της σύμβασης και μεσούσης της κρίσης.

Αξιοσημείωτο είναι, πάντως, το γεγονός πως, μπορεί μεν να κρίνεται ως κάτι παραπάνω από υπερβολή η παραχώρηση δανείων στους υπαλλήλους έναντι επιτοκίων που συνεπάγονται ζημιά, αλλά από την πλευρά τους οι τράπεζες είχαν δεχτεί στο παρελθόν τη συγκεκριμένη πρόνοια στις συλλογικές συμβάσεις. Από την άλλη, η ΕΤΥΚ αγόρασε στην Κεραμωτή τα εκδρομικά τεμάχια, με δικά της χρήματα.
Καβάλα στα προνόμια
Δεν είναι κάτι καινούργιο τα δάνεια που δικαιούνται τα μέλη της ΕΤΥΚ με βάση τις συλλογικές συμβάσεις. Ούτε μπορεί να πει κανείς πως το κόστος, το οποίο οι τράπεζες ως μοχλευμένες επιχειρήσεις δεν επιφορτίζονται οι ίδιες, αλλά μεταφέρουν στους πελάτες τους, είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δημιουργήθηκε από τα μεγάλα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Ωστόσο, το δικαίωμα σε δάνεια με επιτόκια που συνεπάγονται ζημιά για τις τράπεζες και τα οποία ουσιαστικά ισοδυναμούν με καταβολή του μεγαλύτερου μέρους των τόκων από τις ίδιες τις τράπεζες, αποτελεί στρεβλή συμφωνία η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί λογική μέσα στα πλαίσια της σημερινής κατάστασης. Σίγουρα η ΕΤΥΚ δεν είναι ο μόνος ένοχος για αυτές τις εικόνες: Οι ίδιες οι τράπεζες, εξάλλου, δέχτηκαν αυτά τα προνόμια στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων και ως εκ τούτου μέρος της ευθύνης τους ανήκει.

Πάνω από όλα, αυτές οι συμφωνίες, που αφορούν περίπου 11.500 μέλη (πλην περίπου 2.000 από φέτος) αποτελούν μέρος της παθογένειας που χαρακτήριζε το τραπεζικό σύστημα. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι, εκ της συμφωνίας, τα μέλη της ΕΤΥΚ είχαν να παίρνουν δάνεια από τους εργοδότες τους –ένα σύστημα που δημιουργούσε εξαρτήσεις, προωθούσε την ανοχή εντός του συστήματος και διαμόρφωνε στραβά κίνητρα μέσα στις τράπεζες. Συνάδελφοι καλούνταν να εγκρίνουν δάνεια συναδέλφων και μάλιστα με τόσο ευνοϊκούς όρους, ένα δεδομένο που δεν είναι δυνατόν να μην έχει δημιουργήσει στρεβλώσεις. Είναι, επίσης, και το γεγονός ότι ουδείς (τράπεζες, υπάλληλοι, ΕΤΥΚ ή επόπτες) δεν σκέφτηκαν πως αυτά τα δάνεια, που δεν τηρούν κανέναν από τους κανόνες της αγοράς, θα πρέπει να πληρωθούν από κάποιον άλλο –στην προκειμένη, από τους άλλους πελάτες των τραπεζών.

Όταν γίνεται λόγος για μπόνους τραπεζιτών, όταν γίνεται λόγος για συνδεδεμένα δάνεια και όταν γίνονται αναφορές σε παρατυπίες από τα τραπεζικά ιδρύματα, ένα στοιχείο που δεν μπορεί να παρακάμπτεται για πάντα, είναι πως και η ΕΤΥΚ είχε λόγο, συχνά με παρουσία μέλους της στα Διοικητικά Συμβούλια, στα όσα τεκταίνονταν.

Δεν έχει σημασία ούτε πως το κόστος των δανείων αυτών για τους άλλους πελάτες των τραπεζών, είναι κατά πάσα πιθανότητα πολύ μικρότερο από το κόστος των μεγάλων δανειοληπτών, όπως τους «30» της Τράπεζας Κύπρου.

Το πιο εντυπωσιακό είναι πως η ΕΤΥΚ δείχνει πως θα απαιτήσει αυτά τα προνόμια –απότοκο μιας άλλης εποχής– και στη νέα συλλογική σύμβαση. Αυτό θα αποτελούσε το επιστέγασμα μιας στρεβλής οικονομίας, αλλά και μία ακόμα ντροπή για την Κεντρική, εάν συνεχίσει αυτή να το δέχεται.

Advertisements

7 thoughts on “Πιέζει η ΕΤΥΚ για τα δάνεια

 1. Ανενημέρωτο σε βρίσκω και με βιστικά συμπεράσματα ή , που δεν θέλω να πιστεύω κατευθυνόμενα από κάποιους κύκλους …

   • H απάντηση σου μπορεί να εκληφθεί ως ειρωνική αλλά και ως κυριολεκτική και αληθής.
    Ευχαριστώ, προς το παρόν τίποτε άλλο πλην του ότι ο καλός Δημοσιογράφος απαντά με επειχειρήματα και δέχεται και την κριτική

   • 1. όταν συνάδελφος εγκρίνει ευνοϊκά δάνεια συναδέλφου του, αυτό είναι συνταγή για στρεβλές αποφάσεις. Και όπως είδαμε, λίγα πράματα γίνονταν όπως έπρεπε.
    2. Με αυτά τα επιτόκια, έστω κι αν είναι συνδεδεμένα στο euribor, είναι δεδομένο πως η εκάστοτε τράπεζα θα έχει ζημιά. Γι αυτό ισοδυναμούν με πληρωμή δόσεων από την ίδια την τράπεζα. Εξάλλου, το κάθε ευρώ σε δάνειο με ευνοϊκούς όρους ισοδυναμεί με κόστος απωλεσθέντων από ένα άλλο δάνειο που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το ίδιο ευρώ, με πιο ψηλό επιτόκιο.
    3. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούν αυτά τα δάνεια να υπολογίζονταν στο κόστος μισθολογίου. Ίσως στα λόγια, και μόνο.
    4. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ζήτημα πλέον, είναι πως η ΕΤΥΚ απαιτεί αυτά τα προνόμια κάτω από τις σημερινές συνθήκες, όχι πως τα πήρε όταν τα πράματα ήταν καλά.
    5. Με δεδομένες τις μειώσεις και απολύσεις που άρχισαν και θα συνεχιστούν, δεν μπορούν να θεωρούνται μηδενικού ρίσκου τα δάνεια
    6. Καμία σχέση δεν έχει αυτό το θέμα με το ζήτημα των μεγάλων ΜΕΔ. Αυτό είναι σαφές στο κείμενο. Το θέμα είναι η νοοτροπία, όχι το μέγεθος της ζημιάς
    7. Έστω κι έτσι, το ποσό δεν είναι αμελητέο. Αν όλα τα μέλη της ΕΤΥΚ πάρουν μόνο το στεγαστικό τους, μιλάμε ποσά του 1 δισ και απωλεσθέν κέρδος γύρω στα 25εκατ. στο σύστημα από το περιθώριο επιτοκίου.

    Κάπως έτσι.

   • «επιχειρήματα» ήθελα να πω για χάριν ορθογραφίας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s