«Αδύνατη η κουλτούρα καταναλωτή στη Κύπρο»

 Μόνο 15% μπορεί να απαντήσει σε πέντε ερωτήσεις για τα βασικά τους δικαιώματα ως καταναλωτές.

Στο πλαίσιο εκστρατείας της Κομισιόν για τα δικαιώματα του καταναλωτή, ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για ζητήματα καταναλωτή, Νέβεν Μίμικα, σημειώνει πως τα προβλήματα στην εφαρμογή των σχετικών οδηγιών στην Κύπρο είναι αρκετά σοβαρά. «Η νομοθεσία έχει υιοθετηθεί στην Κύπρο και δεν υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το επίπεδο. Το πρόβλημα όμως εστιάζεται στην εφαρμογή των σχετικών μηχανισμών», σχολιάζει, κάνοντας λόγο και για αδύνατη «κουλτούρα καταναλωτή» στο νησί μας.

MimicaΣημειώνει πως η αντιπροσώπευση των καταναλωτών δεν είναι όσο δυνατή όσο ο ίδιος θα ήλπιζε. «Ζητήματα όπως η συλλογική προσφυγή για προστασία των δικαιωμάτων, αλλαγή παροχέα, για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες, είναι σημαντικά».

Ως παράδειγμα, ο κ. Μίμικα αναφέρει τις υπηρεσίες διαδικτύου. Στην Κύπρο, σχολιάζει πληρώνουμε πολύ ακριβά για πρόσβαση στο διαδίκτυο. «Πρέπει να μπορείτε να μεταφέρετε την πελατεία σας σε άλλο παροχέα με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό το βλέπουμε έντονα από την Κομισιόν. Η εμπειρία, στις χώρες όπου γίνεται μεταφορά λογαριασμών από παροχέα σε παροχέα, είναι πολύ θετική.» Πράγματι, έναντι του μέσου όρου στην Ε.Ε., όπου 10% των πελατών αλλάζουν πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου όταν δεν είναι ευχαριστημένοι για κάποιο λόγο, στην Κύπρο το ποσοστό κινείται στο 7%. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, εν μέσω κρίσης (και ενδεχομένως λόγω ακριβώς της οικονομικής κατάστασης), το ποσοστό φτάνει στο 16% των καταναλωτών, «με εξαιρετικά αποτελέσματα». Αυτό το στοιχείο, σχολιάζει ο Επίτροπος, δείχνει πως στην Κύπρο υπάρχει «μεγάλο περιθώριο βελτίωσης».

Από την πλευρά της, η Κομισιόν αντιλαμβάνεται πως μέρος του προβλήματος έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν πολύ καλά τα δικαιώματά τους. «Πρέπει να ενημερώσουμε καλύτερα τους καταναλωτές, να μάθουν τα δικαιώματά τους. Η γνώση των δικαιωμάτων, η εμπιστοσύνη τους, ακόμα και η διάθεση να αναζητήσουν διαμεσολάβηση για να προστατευτούν, είναι πολύ χαμηλά. Ιδίως ως προς την αναζήτηση επίλυσης διαφορών, η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική στην Κύπρο».

Το πρόβλημα στην Κύπρο, μάλιστα, δεν εστιάζεται μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όπου δίνεται μεγάλη προσοχή. Στις τηλεπικοινωνίες, το νερό, τον ηλεκτρισμό, τα καύσιμα, ακόμα και στο διαδίκτυο που ο κ. Μίμικα αναφέρει συχνά για την Κύπρο, η κουλτούρα καταναλωτή είναι ελλιπής.

Μέρος του ζητήματος έχει να κάνει και με την αντιπροσώπευση των καταναλωτών. «Θα συναντηθούμε και με οργανωμένα σύνολα καταναλωτών. Θα εργαστούμε μαζί τους και θα τους βοηθήσουμε, όταν αυτό είναι αναγκαίο», σημειώνει.

«Με την κρίση, όλοι οι θεσμοί της Ε.Ε. εργάζονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν να κάνουν με το χρέος και τα προβλήματα των επιχειρήσεων και των τραπεζών. Πλέον, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τους πολίτες. Δικό μας εγχείρημα είναι να δουλεύει η αγορά για αυτούς, και όχι το αντίθετο».

Η Κομισιόν, πάντως, έχει αρχίσει εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους, εστιάζοντας την προσοχή της σε χώρες όπου τα δικαιώματα των καταναλωτών «υστερούν στην εφαρμογή»: Ιρλανδία, Ισπανία, Μάλτα, Ελλάδα και Κύπρο. «Το βασικό ζητούμενο είναι η εμπιστοσύνη στην αγορά. Ιδίως κάτω από συνθήκες κρίσης, όταν οι καταναλωτές πρέπει να σκέφτονται πολύ καλά την κάθε τους αγορά, η ενίσχυση της αίσθησης πως τα δικαιώματά τους προστατεύονται, είναι πολύ σημαντική,» σημειώνει ο κ. Μίμικα.

Όταν οι καταναλωτές έχουν πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων τους, και όταν, ακόμα αναζητούν να τα εφαρμόζουν αυτά τα δικαιώματα, τότε μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αγορά. «Αυτά τα δικαιώματα δίνουν στους καταναλωτές τον έλεγχο – τους βάζουν στη θέση του οδηγού».

Κάτω από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, πάντως, βασικό ερώτημα είναι κατά πόσον η Κομισιόν με τις εκστρατείες της επιχειρεί να «ενθαρρύνει» τους πολίτες να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα. Ο κ. Μίμικα απαντά: «Θέλουμε οι καταναλωτές να αντλούν όσο το δυνατόν περισσότερο όφελος από το κάθε ευρώ που δαπανούν – ιδίως σήμερα που δεν μπορούν να δαπανούν όσο θα ήθελαν. Στόχος δεν είναι να δαπανήσουν περισσότερα, αλλά να αποκομίσουν περισσότερα από το κάθε ευρώ που δαπανούν».

Χρηματοπιστωτικά

Κεντρικό μέρος της όλης εκστρατείας της Κομισιόν, είναι ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που είναι και «επίκαιρος», ιδίως στις χώρες όπου επικεντρώνεται η εκστρατεία της Κομισιόν. Η Οδηγία για την Καταναλωτική Πίστη έχει λάβει ιδιαίτερη προσοχή στις Βρυξέλλες, κυρίως διότι η σωστή εφαρμογή της «κολλάει» στο γεγονός ότι οι ίδιοι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

«Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στους νέους που δεν έχουν εμπειρία με τις τράπεζες. Στόχος μας είναι να τους ωθήσουμε προς τη λήψη πιο υπεύθυνων και πιο καλά ενημερωμένων αποφάσεων. Έτσι θα αποκομίζουν περισσότερη αξία με το κάθε ευρώ που δαπανούν», σημειώνει ο κ. Μίμικα.

Η Οδηγία, η οποία ψηφίστηκε πριν από περίπου πέντε χρόνια, ακόμα υστερεί στην εφαρμογή της, ιδίως σε χώρες όπως η Κύπρος. Η προσπάθεια της Κομισιόν έχει να κάνει με την ενημέρωση των καταναλωτών, οι οποίοι δείχνουν να μην πιέζουν ως πελάτες τα πιστωτικά τους ιδρύματα για να σεβαστούν τα δικαιώματά τους.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες ΕΔΩ

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/consumer-credit/index_el.htm

Τα Βασικά Δικαιώματα για καταναλωτικά δάνεια

Ξεκάθαρη διαφήμιση: Πρέπει να αναφέρει όλες ανεξαιρέτως τις χρεώσεις και να περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικό παράδειγμα.

Πληροφόρηση: Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας, πρέπει το πιστωτικό ίδρυμα να δώσει στον πελάτη σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται σε σχετικό έντυπο της Ε.Ε.

Σαφήνεια: Ο πελάτης έχει δικαίωμα να λάβει αντίγραφο της συμφωνίας, που να είναι γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

Δικαίωμα εξόδου: Εντός 14 ημερών, ο πελάτης δικαιούται να αλλάξει γνώμη, επιστρέφοντας τα χρήματα (με τόκο) και ανακαλώντας τη συμφωνία.

Πρόωρη αποπληρωμή: Όποιος λάβει πίστωση δικαιούται να εξοφλήσει το δάνειο πρόωρα, αλλά το δικαίωμα υπόκειται σε κάποια αποζημίωση για τον πιστωτικό φορέα. Η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τόκους που θα πλήρωνε ο πελάτης, αν δεν αποπλήρωνε πρόωρα.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s