Μπροστά σε κεφαλαιακή ενίσχυση η Ελληνική

Οι επενδυτές προκρίνουν κεφαλαιακή ανεπάρκεια, αλλά θέλουν να μείνουν στην τράπεζα, αφούΟι επενδυτές προκρίνουν κεφαλαιακή ανεπάρκεια, αλλά θέλουν να μείνουν στην τράπεζα, αφού διαβλέπουν προοπτικές

 τιμή της μετοχής κινείται κοντά στην αξία μετατροπή του αξιογράφου σε κεφάλαιο.

Η προειδοποίηση κέρδους που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα η Ελληνική Τράπεζα, υπό κανονικές συνθήκες θα περνούσε απαρατήρητη. Δύο όμως στοιχεία που αφορούν στην κατάσταση που επικρατεί στην τράπεζα, διαφοροποιούν τα δεδομένα και, όπως φαίνεται, είναι πλέον πιθανό ένα νέο θρίλερ με αξιόγραφα, μετατροπές και διοικητικές αποφάσεις.

Η τράπεζα σχολιάζει στην ανακοίνωσή της πως «με δεδομένη την κεφαλαιακή της δομή, με βάση τον κεφαλαιακό προγραμματισμό, θα συνεχίσει να διατηρεί Δείκτη Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ίσο με τουλάχιστον 9% και σημαντικό περιθώριο ασφάλειας υπό μορφή Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Κεφαλαίου».

Κι αυτό, τη στιγμή που η τράπεζα, σε επίπεδο ομίλου διατηρούσε Βασικά Ίδια Κεφάλαια ύψους 9,5% στο εννιάμηνο. Από τότε, έχει προκύψει, από τη μία αύξηση κεφαλαίου και από την άλλη όμως θεωρείται βέβαιο πως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (και επομένως οι προβλέψεις που μειώνουν τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια) έχουν αυξηθεί πάνω από το 44% (1,9 δισ. ευρώ) που είχαν καταγραφεί.

Όπως έγραψε προ εβδομάδας η «Κ», οι επενδυτές που «ασχολούνται» με την τράπεζα, δείχνουν πως θεωρούν βέβαιο πως η κεφαλαιακή επάρκεια θα μειωθεί κάτω από το 9%, κάτι που θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 (ΜΑΚ1) σε κεφάλαιο (μετοχές). Αυτή η εκτίμηση έχει κατευθύνει, όπως φαίνεται, τον σχεδιασμό όλων των επενδυτών.

Το γεγονός ότι η τιμή που καταγράφεται για τα ΜΑΚ 1 στο ΧΑΚ αυξάνεται το τελευταίο διάστημα, δεν είναι τυχαίο. Παρά το γεγονός ότι οι όγκοι είναι μικροί –κυρίως λόγω της χαμηλής προσφοράς, αφού οι πλείστοι των κατόχων «δεν πωλούν» – η τιμή του ΜΑΚ 1 αυξήθηκε τον τελευταίο μήνα από 52 σεντ σε 59, καταγράφοντας αύξηση 13,5%. Το ΜΑΚ2 διαπραγματεύεται στα 65 σεντ έναντι 60 πριν από έναν περίπου μήνα. Μία αύξηση μεγαλύτερη από 8%. Η μεγάλη αύξηση στην τιμή των ΜΑΚ 1 ενδεχομένως να αντικατοπτρίζει, όπως σχολιάζουν ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους, την αναμενόμενη μετατροπή τους σε κεφάλαιο, με αρκετά καλή υποχρεωτική μετατροπή, στα 10 σεντ.

Καθόλου τυχαίο, όπως φαίνεται, δεν είναι ούτε το γεγονός ότι η τιμή της μετοχής «βαραίνει» προς τη συγκεκριμένη τιμή, και καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις στην τιμή, η οποία κινείται γύρω στα 10 σεντ.

Hellenic BankΘέλουν να μείνουν

Σημαντικό στοιχείο του παρασκηνίου, πάντως, είναι πως ορισμένοι από τους επενδυτές, που έχουν επενδύσει σε μετοχικό κεφάλαιο και όχι σε ΜΑΚ, αισθάνονται πως θα ήταν προτιμότερη μία αύξηση κεφαλαίου από την τράπεζα πριν να μειωθούν επισήμως τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια κάτω από το 9% και να ενεργοποιηθεί η μετατροπή των ΜΑΚ1. Κάτι τέτοιο, εξάλλου, με την «εισαγωγή» νέου μετοχικού κεφαλαίου στο οποίο δεν θα συμμετάσχουν, θα μείωνε τα ποσοστά τους και τον έλεγχο που μπορούν να ασκούν στην τράπεζα.

Η πρόθεση που έχει ήδη διαφανεί, όπως έγραψε η «Κ» προ εβδομάδας, είναι να βρεθεί μία συνεννόηση με το ΔΣ του συγκροτήματος, ούτως ώστε να γίνει αύξηση κεφαλαίου «προληπτικά», πριν από τη μετατροπή των ΜΑΚ, ούτως ώστε να διατηρήσουν τα ποσοστά τους.

Από την άλλη, επενδυτές με ανοίγματα στα ΜΑΚ, εκτιμούν με διαφορετικό τρόπο την εικόνα της τράπεζας. Η Dromeus σχολιάζει πως δύσκολα θα μετατραπούν τα ΜΑΚ 2, ενώ η τιμή εθελούσιας μετατροπής κρίνεται ως ελκυστική. Άλλοι επενδυτές, ανάμεσά τους και οίκοι που στο παρελθόν αρνήθηκαν να μετατρέψουν τα ΜΑΚ τους σε κεφάλαιο, εξαναγκάζοντας την τράπεζα να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου, φαίνεται πως μάλλον έχουν διαφορετική στάση – να δεχτούν τη μετατροπή αλλά και να λάβουν μέρος σε μία αύξηση κεφαλαίου.

Πέφτει αλλά αρέσει

Από τα «μηνύματα» που στέλνουν οι επενδυτές, πάντως, φαίνεται πως όλοι θεωρούν ως δεδομένο πως η Ελληνική θα χρειαστεί κεφαλαιακή ενίσχυση και πως ο δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων δεν θα παραμείνει για πολύ πάνω από το όριο του 9%. Οι πιέσεις που δέχεται η τράπεζα, με την αδυναμία να επεκταθεί λόγω της γενικότερης οικονομική συγκυρίας, αλλά και η συνεχής αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των προβλέψεων, έχουν ήδη θέσει την τράπεζα σε πορεία κεφαλαιακής ανεπάρκειας, πέρα από τα 300 εκατ. ευρώ που είχαν υπολογιστεί στο Μνημόνιο. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τη στάση και τα έμμεσα σχόλια των επενδυτών που ασχολούνται με την Ελληνική.

Την ίδια στιγμή, όμως, δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι επενδυτές έχουν διάθεση να εγκαταλείψουν την τράπεζα. Αντίθετα, η εκτίμησή τους για κεφαλαιακή ανεπάρκεια, συνοδεύονται και με διάθεση να διατηρήσουν τις θέσεις τους στην τράπεζα. Πρόσφατη επενδυτική ανάλυση της Dromeus αντικατοπτρίζει να μηνύματα που στέλνουν και άλλοι επενδυτές: Με τη Λαϊκή να έχει εξαφανιστεί, και με την Κύπρου να αδυνατεί να διαδραματίσει τον ρόλο που έπαιζε μέχρι πρόσφατα, η Ελληνική έχει μπροστά της ανοικτό πεδίο για να επεκταθεί εντός της κυπριακής αγοράς.

Οι επικείμενες χαλαρώσεις στη διακίνηση κεφαλαίων αντιμετωπίζονται επίσης με πολύ θετικό μάτι από τους επενδυτές της Ελληνικής. Παρά τα δραματικά επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η τράπεζα διατηρεί αρκετά καλή ρευστότητα. Με την προοπτική άντλησης καταθέσεων από την Τράπεζα Κύπρου (ή και αλλού) μόλις χαλαρώσουν οι περιορισμοί, πολλοί είναι οι επενδυτές που θεωρούν τις προοπτικές της Ελληνικής –στο μέσο και μακρύ διάστημα– πολύ ελκυστικές. Μάλιστα, σε θέση να την ανταγωνιστούν για καταθέσεις δεν υπάρχουν πολλές τράπεζες, με την Πειραιώς από τη μία να διαχειρίζεται ακόμα την αγορά των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα και τις αντιδράσεις, και με άλλους οίκους (RCB, FBME, USB) να μην είναι ξεκάθαρο αν τέτοια θα είναι η στρατηγική τους.

Η Ελληνική, πάντως, η οποία σχολιάζεται πως θα περάσει και από άλλες, ακόμα, αλλαγές προσώπων, θα εξετάσει σε δεκαπέντε ημέρες ζητήματα που αφορούν στο κεφάλαιο και την κεφαλαιακή της δομή σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 28 του μήνα θα εξεταστούν επίσης και τα οικονομικά αποτελέσματα του 2013, για τα οποία εξέδωσε προειδοποίηση κέρδους.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s