Ποιές οι αλλαγές στην Ελληνική

  Προετοιμασίες για ενίσχυση του κεφαλαίου της τράπεζας εν όψει στρες τεστ – Πιο άμεση η εμπλοκή των δύο μεγάλων επενδυτών, ενώ ετοιμάζονται να αυξήσουν τα ποσοστά τους- Δεν αναμένονται αλλαγές στη διοίκηση της Ελληνικής, στο παρόν στάδιο. Πίσω από την έντονη συζήτηση που προκάλεσε η πρόθεση των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας να εκλέξουν στην προεδρία της…