Η πίεση στις καταθέσεις…

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός Ευρωζώνης έφεραν χρήματα στην Κύπρο, με τις άλλες κατηγορίες να καταγράφουν μείωση Συνεχίζεται η πίεση που ασκείται από τους καταθέτες στο τραπεζικό σύστημα, με την έξοδο των κεφαλαίων και την αντιδιαμεσολάβηση να ακολουθεί τους ίδιους ρυθμούς τους τελευταίους μήνες. Παρά τη μείωση στον ρυθμό της εξόδου καταθέσεων που παρατηρείται, δεν διαφαίνεται καμία…