Διαφθορά και φόροι….

Πολλά έχουμε ακούσει, και πολλά έχουν ψιθυρίσει οι διάφοροι πολιτικοί για τον διορισμό νέου Κομισάριου Φορολογίας. Η ΠΑΣΥΔΥ θέλει δικό της άνθρωπο για να διατηρήσει τα κεκτημένα. Η ΕΔΥ, θέλει κι αυτή να διατηρήσει το δικαίωμα να μοιράζει παιγνίδι ανάμεσα στους εκλεκτούς των κομμάτων για να διατηρεί τον έλεγχο που έχει, αλλά και τις κομματικές…