Τάγκα και παραλλαγή: Ο τάφος του Αισχύλου

 Η ικανότητα άσκησης βίας υπάρχει για να μπορούν οι πολίτες να ζουν όπως θέλουν. Στη Γέλα ένα μνήμα μέσα στα στάρια περιγράφει πώς ένας Αθηναίος, ονόματι Αισχύλος, γιος του Ευφορίωνα, είχε πολεμήσει κοντά στο δασύλλιο του Μαραθώνα. Εκεί, οι μακρυχαίτηδες Πέρσες μπορούν, ακόμα, να μαρτυρήσουν τη νιότη και την ανδρεία του. Οι ιστορικοί και φιλόλογοι…