Προβληματίζουν οι επενδύσεις…

Η πιστωτική επέκταση θα αποτελέσει το βασικό κριτήριο για την έξοδο από την κρίση- Δεν αποκλείεται και τρίμηνο με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μέσα στο 2014, αλλά αυτό θα είναι προσωρινό. Η πλήρης παύση του τομέα των κατασκευών κρύβει πίσω της και την κατάρρευση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων στην οικονομία. Οι κατασκευές, όσον αφορά στην προστιθέμενη αξία, υποχώρησαν…