Τα «πραγματικά λεφτά» του ομολόγου….

Η πρώτη ανάγνωση της έκδοσης του ομολόγου είναι αρκετά απλή. Παρόλο που το spread είναι αρκετά μεγάλο, η απόδοση είναι πολύ ευνοϊκή για ένα junk ομόλογο. Η ΕΚΤ βοήθησε με τις τελευταίες κινήσεις της, που αύξησαν την όρεξη για επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα η Κύπρος κεφαλαιοποίησε την πολύ καλή της πορεία ως σήμερα, ιδίως ως προς…