Γιατί πέτυχε το ομόλογο…

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί πως η έκδοση του ομολόγου και η επιστροφή στις αγορές σηματοδοτεί το τέλος της κρίσης. Η πίεση που δέχονται οι τράπεζες είναι ακόμα εξαιρετικά σοβαρές και είναι πλέον ακόμα πιο επιβεβλημένη η άσκηση πίεσης στους μεγάλους οφειλέτες οι οποίοι έπεσαν στα μαλακά μέχρι σήμερα, χωρίς να αισθάνονται πως…