Τα στοιχεία δείχνουν επιλεκτικές καθυστερήσεις

 

Υπάρχει όμως ενδεχόμενη υπερβολή στο μέγεθος του προβλήματος από πλευράς αναλυτών της Τρόικας

 Μεγάλο ζήτημα, που περνά απαρατήρητο, είναι τα καταναλωτικά δάνεια, όπου τα ΜΕΔ είναι υψηλότερα από εκείνα των στεγαστικών.

Βασικό ζήτημα που τίθεται από πλευράς της Τρόικας –αλλά και πολλών αναλυτών– είναι πως η εικόνα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) των νοικοκυριών δεν συνάδει με τα θεμελιώδη στοιχεία της οικονομίας. Παρά την αύξηση της ανεργίας και την ύφεση που καταγράφηκε μέσα στο 2013 και 2014, σχολιάζουν, δεν δικαιολογείται το επίπεδο των ΜΕΔ, το οποίο προσεγγίζει τα 50%.

Σχολιάζουν πως, με την ύφεση να κινείται στα όρια του 6%, με τις μέσες απολαβές να έχουν υποχωρήσει μόλις κατά 3% το α΄ τρίμηνο του έτους σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, και με την ανεργία να σημειώνει αυξημένα ποσοστά αλλά να σταθεροποιείται (οι εγγεγραμμένοι άνεργοι άρχισαν να μειώνονται), δεν δικαιολογείται η συνεχής αύξηση των ΜΕΔ των νοικοκυριών. Τα συγκεκριμένα ΜΕΔ δεν οφείλονται στις αλλαγές στους ορισμούς, αλλά προέρχονται κυρίως από νέα δάνεια τα οποία «πέφτουν» σε καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών.

HHJuly 2014Τα πιο πάνω στοιχεία, σύμφωνα με τους αναλυτές της Τρόικας, αλλά και των οίκων αξιολόγησης, καταδεικνύουν πως πολλά από τα ΜΕΔ των νοικοκυριών αποτελούν στρατηγική επιλογή των δανειζόμενων, οι οποίοι είναι μεν σε θέση να πληρώνουν, αλλά δεν το πράττουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρουν είναι πως τα συνολικά δάνεια των νοικοκυριών είναι λιγότερα από τις καταθέσεις τους. «Έχουν χρήματα στις τράπεζες, αλλά αρνούνται να τα χρησιμοποιήσουν για να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Μέχρι και σήμερα ο λόγος μόχλευσης των νοικοκυριών παραμένει κάτω από το 100%, παρά την αύξηση που έχει καταγραφεί εσχάτως. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυξήθηκε από 95% πέρσι το καλοκαίρι, σε 97% τον περασμένο Ιούνιο, όπως δείχνουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί πως υπάρχουν και κενά στην όλη ανάλυση. Πρώτο, διότι η μείωση των καταθέσεων των νοικοκυριών, από την αρχή του έτους, είναι παράλληλη με την μείωση των συνολικών πιστώσεων. Τα στοιχεία δείχνουν πως η μείωση των δανείων και των καταθέσεων κινούνται με τους ίδιους περίπου ρυθμούς, γεγονός που ενδεχομένως να καταδεικνύει πως οι καταθέσεις των νοικοκυριών αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση υποχρεώσεων και όχι μόνο για την διατήρηση των μοτίβων κατανάλωσης που είχαν παρατηρηθεί και πριν από την κρίση.

Δεύτερο, τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας πάσχουν από χαρακτηριστικά των ορισμών που χρησιμοποιούνται, τα οποία καθιστούν προβληματική την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν στα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα, η κατηγορία που αφορά στα κυπριακά νοικοκυριά αναφέρεται ως «κάτοικοι Κύπρου». Έτσι, περιλαμβάνει και ορισμένους ξένους (π.χ. Ρώσους) που είναι κάτοικοι Κύπρου. Ένας πολύ μικρός αριθμός εξαιρετικά εύπορων ξένων κατοίκων Κύπρου ενδεχομένως να «ευθύνεται» για μεγάλο συγκριτικά ποσοστό των καταθέσεων, την ώρα που κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουν ειλημμένα δάνεια ως νοικοκυριά εντός Κύπρου. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε τα πραγματικά στοιχεία που αφορούν στις καταθέσεις των νοικοκυριών ενδεχομένως να είναι πολύ χαμηλότερα από εκείνα που παρουσιάζει η Κεντρική. Πάντως, ελλείψει στοιχείων αυτές δεν είναι παρά εικασίες και ερωτήματα σχετικά με τα στοιχεία και, όσο δεν διαχωρίζονται οι πολίτες Κύπρου-Ε.Ε. από άλλους πολίτες, αλλά παραμένει η κατηγορία γενικώς ως «κάτοικοι Κύπρου», δεν θα μπορεί να γίνει με βεβαιότητα η όποια ανάλυση. Επομένως, θα πρέπει όλα τα σχόλια για το θέμα, να διαβάζονται με προσοχή.

Individuals creditsΤην ίδια στιγμή, ωστόσο, σημειώνεται πως τα δάνεια σε φυσικά πρόσωπα δείχνουν να καταγράφουν ΜΕΔ σε πολύ υψηλότερους ρυθμούς από ό,τι θα μπορούσε να κριθεί ως φυσιολογικό. Πρώτο, ενώ η ανεργία και οι μειώσεις των μισθών δείχνουν να σταθεροποιούνται, οι πιστώσεις με καθυστέρηση περισσότερες από 90 ημέρες, συνεχίζουν να αυξάνονται. Δηλαδή, οι τάσεις μη εξυπηρέτησης υποχρεώσεων δεν είναι απόλυτα συνυφασμένες με την ανεργία και με τη μείωση των μισθών (η οποία κινείται μόλις στα 3% περίπου από πέρυσι, ως προς τις μέσες απολαβές).

Δεύτερο, το ίδιο ισχύει και με την ύφεση γενικότερα: Ενώ η ύφεση παραμένει σχετικά ήπια, η αύξηση των ΜΕΔ των νοικοκυριών είναι υψηλότερη και πολύ απότομη.

Τρίτο, τα στοιχεία δείχνουν μεγάλες διακυμάνσεις στα επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με τα καταναλωτικά (58,8%) και τους τρεχούμενους λογαριασμούς (κυρίως υπερτραβήγματα, 49,9%) να είναι σαφώς σε δεύτερη μοίρα ως προς την εξυπηρέτηση τους. Κι αυτό, παρόλο που το ύψος τους είναι χαμηλότερο από ό,τι τα στεγαστικά. Σημειώνεται χαρακτηριστικά πως, ενώ τα στεγαστικά για ιδιοκατοίκηση που δεν εξυπηρετούνται, έχουν φτάσει στα 4,06 δισ. ευρώ, στην περίπτωση των καταναλωτικών δανείων, το ύψος είναι 4,42 δισ. ευρώ, παρόλο ότι τα συνολικά δάνεια που παραχωρήθηκαν είναι σαφώς λιγότερα.

Οι πιο πάνω διαπιστώσεις αποτελούν ισχυρή ένδειξη πως, ενώ τα φυσικά πρόσωπα δέχονται σαφώς μεγάλες πιέσεις στη ροή εισοδημάτων τους, την ίδια στιγμή υπάρχει και αρκετή επιλεκτική καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση υποχρεώσεων. Το μέγεθος της εξυπηρέτησης δεν είναι σαφές από τα στοιχεία, αλλά το γεγονός ότι τα στεγαστικά δάνεια εξυπηρετούνται πολύ περισσότερο από ό,τι τα καταναλωτικά και τα υπερτραβήγματα, δείχνει πως υπάρχει επιλεκτική εξυπηρέτηση. Επιπλέον, και άσχετα με το γεγονός ότι οι καταθέσεις παραμένουν υψηλές, η πορεία της οικονομίας δεν δικαιολογεί ΜΕΔ που φτάνουν συνολικά στο 48% των δανείων σε φυσικά πρόσωπα, και σίγουρα δεν δικαιολογεί ΜΕΔ που προσεγγίζουν το 60% στα καταναλωτικά δάνεια. Κι αυτό, έστω κι αν υπήρχε ασυδοσία πριν από την κρίση, τόσο από τις τράπεζες που παραχωρούσαν τα καταναλωτικά δάνεια, όσο και από τους πελάτες τους που τα αναλάμβαναν χωρίς περίσκεψη.

Όλα αυτά δείχνουν πως, ενώ ποσοτικά μάλλον υπάρχει κάποια δόση υπερβολής ως προς το μέγεθος της επιλεκτικής άρνησης εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων από πλευράς της Τρόικας, την ίδια στιγμή δικαιολογείται το γενικότερο συμπέρασμα πως πολλοί ανάμεσά μας μπορούν, αλλά δεν εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους. Αυτό που είναι σαφές, είναι πως ο όποιος νόμος θα πρέπει να δημιουργεί σοβαρά αντικίνητρα για όσους αρνούνται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, την ώρα που τα οικονομικά του νοικοκυριού τους, επιτρέπουν κάτι τέτοιο.

Advertisements

2 thoughts on “Τα στοιχεία δείχνουν επιλεκτικές καθυστερήσεις

 1. φυσικά και είναι τεράστια τα NPL’s. Οι λόγοι διάφοροι αλλά ουσιαστικά είναι τα κρτήρια που έχει θέσει η τρόικα-Κ.Τ.

  «..Τα NPL’s μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν αναλόγως κριτηρίων που καθορίζει η τρόικα ή η Κ.Τ. Στην Κύπρο υπάρχουν συνειδητά δυσμενείς διακρίσεις στον ορισμό των NPL’s με απώτερο σκοπό την αύξηση τους και απορρόφηση μεγαλύτερων ζημιών από τις τράπεζες, όπως ακριβώς έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό με αποτέλεσμα την εκτόξευση των NPL’s

  1) Οι Κυπριακές τράπεζες και ο πρώην Συνεργατισμός βρίσκονται σήμερα στην ίδια μοίρα όσο αφορά στο βασικό κριτήριο. Δάνεια με καθυστερήσεις πέραν των 3 μηνών χαρακτηρίζονται ως NPL’s (ανεξαρτήτως εξασφαλίσεων), με εξαίρεση τον χειρισμό των στεγαστικών στην Ελλάδα, όπου αυτά θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα όταν έχουν καθυστερήσεις πέραν των 6 μηνών (αντί των 3 μηνών που ισχύει στην Κύπρο και στις λοιπές χώρες της Ε.Ε.)Πέραν του βασικού κριτηρίου όπως πιο πάνω (1), ισχύουν στην Ε.Ε. ορισμένοι συμπληρωματικοί κανονισμοί για να θεω-ρηθεί ένα δάνειο ως μη εξυπηρετούμενο. Οι κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται κατά γράμμα στην Κύπρο ενώ σε άλλες Ευρω-παϊκές χώρες εφαρμόζονται εθελοντικά. 2) Οι αναδιαρθρώσεις δανείων στην Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία, Η.Β. δεν θεωρούνται ως NPL’s από την στιγμή που θα συμφωνηθεί και υπογραφεί σύμβαση ρύθμισης και ενόσω τηρούνται οι νέοι όροι πληρωμής που καθορίζονται στην αναδιάρθρωση. Πληρωμή μόνο τόκων ή/και περίοδος χάριτος εγκρίνονται για λογικό χρονικό διάστημα μέχρι να βελτιωθούν τα εισοδήματα του πελάτη. Σε αντίθεση στην Κύπρο, με βάση εγκύκλιο της Κ.Τ., όταν ένα δάνειο αναδιαρθρωθεί και παρουσιάσει καθυστερήσεις 60 ημερών αυτό χαρακτηρίζεται ως NPL!3) Στην Πορτογαλία θεωρούνται NPL’s μόνον τα ποσά των καθυστερήσεων πέραν των 3 μηνών ενώ στην Κύπρο θεωρείται ως NPL ολόκληρο το δάνειο!4) Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. όταν ένας πελάτης διατηρεί με την τράπεζα του διάφορα δάνεια τα οποία όλα πλην ενός εξυπηρετούνται κανονικά, μόνο το προβληματικό χαρακτηρίζεται ως NPL. Στην Κύπρο, με βάση εγκύ-κλιο της Κ.Τ. , αν το ποσό του προβληματικού δανείου ως ποσοστό επί του συνόλου των δανείων ενός πελάτη προς την τράπεζα υπερβαίνει το 20% τότε όλα τα δάνεια θεωρούνται NPL’s, ενώ εξυπηρετούνται!5) Στην Πορτογαλία ένα NPL το οποίο παρουσιάζει ‘ελλείψεις’ όσον αφορά την εμπράγματη εξασφάλισή του μπορεί στην συνέχεια να θεωρηθεί εξυπηρετούμενο, αν οι εμπράγματες εξασφαλίσεις αυξηθούν. Στην Κύπρο δεν προνο-είται κάτι τέτοιο. ..»

  διαβάστε περισσότερα στην 12σέλιδη ανάλυση:
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ WAKEUPCyprus

  ΘΕΜΑ: Τι κρύβεται πίσω από τις εκποιήσεις

  Προς αξιοποίηση από τα ΜΜΕ

  Επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε (ως επισυναπτόμενο) την τρίτη κατά σειρά ανοικτή επιστολή που αποστείλαμε στους βουλευτές αναφορικά με τις εκποιήσεις, έχοντας δυστυχώς επαληθευτεί στα όσα προβλέψαμε στις δύο προηγούμενες επιστολές (1) 27.12.2012 – Η Αλήθεια για την μνημονιακή σύμβαση και (2) 6.2.2013 – Ανάλυση για Συνεργατισμό και Ακίνητα. Η δημοσίευση της επιστολής όπως εσείς θεωρείτε θα συμβάλει στην σφαιρική ενημέρωση των πολιτών για το τι μας περιμένει με τις εκποιήσεις ενώ -αν αξιοποιηθεί κατάλληλα και από τους πλέον αρμόδιους- θα αποσοβήσει πολλούς ορατούς κινδύνους.

  Με εκτίμηση
  Ομάδα WAKEUPCyprus

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s