Πρόβλημα… ημερολογίου με το νομοσχέδιο των εκποιήσεων

Το «καυτό» φθινόπωρο δημιουργεί μεγάλους κινδύνους για την οικονομία, αν προκληθεί πολιτική κρίση 

Τράπεζα Κύπρου, πιστωτική επέκταση, συνεργατισμός και νέο ομόλογο θα δεχτούν μεγάλες πιέσεις, αν δεν τα βρουν τα κόμματα.

Η καταψήφιση του κρίσιμου νομοσχεδίου περί εκποιήσεων, η οποία πλέον φαίνεται πως θα αποφευχθεί, θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά και το «ημερολόγιο» των επόμενων μηνών, με αρνητικές επιπτώσεις στα μέτωπα της οικονομίας. 

Αρκετός λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα σχετικά με την πιθανότητα να μην ψηφιστεί από τη Βουλή το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις. Πλέον, και με δεδομένο το γεγονός ότι η καταψήφιση του νόμου αποτελεί κεντρικό στόχο, για κομματικούς λόγους, μέρους της αντιπολίτευσης, θα πρέπει να θεωρείται πως αυτό είναι ένα σοβαρό σενάριο.
Η καταψήφιση του νομοσχεδίου –ασχέτως πάντα των τροπολογιών που θα γίνουν– η οποία πλέον φαίνεται πως θα αποφευχθεί, θα μπορούσε να επηρεάσει σειρά από σημαντικά ζητήματα και το «ημερολόγιο» του φθινοπώρου, το οποίο περιλαμβάνει την «έκδοση» ομολόγου από την Τράπεζα Κύπρου, αλλά και το νέο ομόλογο για το δημόσιο χρέος.

 

  1. Τράπεζα Κύπρου: Ομόλογο και πάτωμα

Μετά την αύξηση κεφαλαίου, η τράπεζα σκοπεύει να προχωρήσει σταδιακά στην αξιοποίηση της κεφαλαιακής της επάρκειας για να απελευθερώσει μέρος του ELA. Σε συνδυασμό και με τη σχεδιαζόμενη «έκδοση» του καλυμμένου ομολόγου που σήμερα είναι δεσμευμένο έναντι του ELA, ύψους άλλου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, η τράπεζα σκοπεύει να επανέλθει στο πάτωμα του ΧΑΚ, υλοποιώντας έτσι τον σχεδιασμό για «επιστροφή στην ομαλότητα».

Η ουσιαστική αλλαγή θα έχει να κάνει με την προσφορά του καλυμμένου ομολόγου στην αγορά, η οποία θα βρεθεί στον αέρα. Έτσι, θα βρεθεί στο κενό η άμεση μείωση του ELA κατά περισσότερο από 1 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η τράπεζα θα αδυνατεί να ενισχύσει την προσπάθειά της να προχωρήσει σε ολοκλήρωση της εγχώριας πιστωτικής συρρίκνωσης και να παραχωρήσει δάνεια. Πέρα από τις πιέσεις στην ρευστότητά της, η τράπεζα θα πρέπει να αυξήσει και τις προβλέψεις της, αφού η ανάκτηση σε περίπτωση αποτυχίας (LGD) θα υπολογίζεται πολύ υψηλότερα.

Επιπλέον, η επιστροφή στο ΧΑΚ θα καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην εγγραφή της τράπεζας στο London Stock Exchange. Η Κύπρου θα βρεθεί προ στάσης στον σχεδιασμό της, ενώ και νέα μείωση των καταθέσεων, δεν πρέπει να αποκλείεται. Η ανάπτυξη της οικονομίας και η ανεργία θα επηρεαστούν άμεσα.

  1. Συνεργατικά: ΜΕΔ και στρες τεστ

Μετά από ένα άγριο πόλεμο σχολίων και φημολογίας για «επικείμενο κούρεμα» στον Συνεργατισμό, ο οποίος προήλθε από συγκεκριμένους κύκλους που επιχειρούσαν να πείσουν καταθέτες των συνεργατικών να μεταφέρουν τις καταθέσεις τους αλλού, ο συνεργατισμός έχει πλέον σταθεροποιηθεί. 

Εν όψει, ωστόσο των στρες τεστ, ο Συνεργατισμός αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να βρεθεί κάτω από τα κατώτατα όρια που επιτρέπει η EBA στο αρνητικό σενάριο. Εκτιμήσεις της «Κ» θέλουν τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης του Συνεργατισμού μετά το στρες τεστ να κινούνται γύρω στα 250 με 275 εκατ. ευρώ, ένα ποσό που μπορεί με άνεση να παραχωρηθεί από τη χρηματοδότηση του Μνημονίου. Αυτός είναι, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδια πηγή εκτός Κύπρου, και ο σχεδιασμός της Τρόικας.

λεφταΧωρίς το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις, ωστόσο, ο Συνεργατισμός θα αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα: Το νομοσχέδιο θα επηρεάσει τους υπολογισμούς των σεναρίων στο στρες τεστ, όπως έγραψε η «Κ» και πριν από δεκαπέντε ημέρες. Χωρίς το νομοσχέδιο, οι υπολογισμοί θα θεωρήσουν πως είναι αδύνατη η άσκηση πίεσης για εξυπηρέτηση των δανείων που δεν εξυπηρετούνται από φερέγγυους δανειζόμενους, ενώ και η πιθανότητα εκποιήσεων για τους άλλους, θα θεωρείται μηδενική. Έτσι, η λογιζόμενη αξία των ΜΕΔ θα μηδενιστεί. (Φαίνεται πως σε αυτό το σημείο αναφερόταν η διοικήτρια της Κεντρικής όταν σχολίασε πως «θα μηδενιστεί η αξία των ΜΕΔ» χωρίς το νομοσχέδιο).

Η μείωση της λογιστικής αξίας των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων του συνεργατισμού θα αυξήσει το ποσό της απαιτούμενης ανακεφαλαιοποίησης, από το απόλυτα αναμενόμενο και διαχειρίσιμο ποσό στο οποίο βρίσκεται σήμερα, σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Η «Κ» αδυνατεί να υπολογίσει αυτή τη δυνητική αύξηση, ελλείψει στοιχείων. Ωστόσο, είναι προφανές πως η αύξηση θα είναι σοβαρή και ενδεχομένως να «φάει» το «μαξιλαράκι» του 1 δισ. ευρώ από το Μνημόνιο, δημιουργώντας έτσι πιέσεις και στα δημόσια οικονομικά. Επιπλέον, θα πρέπει να αναμένεται και εκροή καταθέσεων, κάτι που θα ενισχύσει τις πιέσεις.

  1. Δημοσιονομικά: Υποβαθμίσεις και ομόλογο

Αρκετός λόγος γίνεται για το «μαξιλαράκι» των 700 εκατ. ευρώ που έχει η κυβέρνηση. Ωστόσο, με την καταψήφιση του νομοσχεδίου (ασχέτως πάντα των τροπολογιών που θα γίνουν), θα πρέπει να αναμένεται αντιστροφή της τάσης για βελτίωση της αξιολόγησης της Κύπρου, και κατά πάσα πιθανότητα νέο κύμα υποβαθμίσεων.

Κάτι τέτοιο θα καθιστούσε αδύνατη την νέα έκδοση ομολόγων στη διεθνή αγορά, τουλάχιστον με υποφερτό επιτόκιο. Γι’ αυτό και κρίνονται ως ελλιπούς σοβαρότητας οι αναφορές πολιτικών κομμάτων στην πιθανότητα η κυβέρνηση να αντλήσει νέο δανεισμό από την αγορά για να αντικαταστήσει τη δόση που δεν θα παραχωρηθεί σε περίπτωση καταψήφισης. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Οικονομικών, αυτή τη στιγμή, στρέφεται προς την έκδοση νέου ομολόγου, πιθανώς άλλου ενός δισ. ευρώ, αργότερα φέτος. Ενδεικτική ημερομηνία (χωρίς να έχουν ληφθεί οι οποιεσδήποτε αποφάσεις) είναι ο Νοέμβριος. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την ομαλοποίηση του προφίλ ωρίμανσης, την αποφυγή απότομων μεγάλων πληρωμών αλλά και την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού που σήμερα απαιτεί συνεχή διαχείριση. Επιπλέον, θα ενισχύσει και την ικανότητα του κράτους να διαχειριστεί επιπλέον ανάγκες, πέρα από το Μνημόνιο (π.χ. ρευστότητα στις τράπεζες).

investing-in-bonds.s600x600Κάτι τέτοιο, κάτω από συνθήκες υποβαθμίσεων και με δεδομένη την άρνηση του Eurogroup να παραχωρήσει τη δόση, θα είναι παντελώς αδύνατο.

  1. Ξένες επενδύσεις: Διακίνηση κεφαλαίων

Με βάση τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν, κυρίως στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία βασίζεται στην αύξηση κεφαλαίου και στη συνέχεια στην έκδοση του ομολόγου για να μπει σε πορεία «ομαλής λειτουργίας», δύσκολη θα είναι η αύξηση των ξένων επενδύσεων, τόσο άμεσων όσο και χαρτοφυλακίου. 

Το γεγονός ότι η μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην ιστορία του τόπου – το 1 δισ. στην Τράπεζα Κύπρου, αναμένεται (αν δεν συμβεί κάτι απρόοπτο) να ολοκληρωθεί, δεν πρέπει να παρασύρει τις εντυπώσεις. Τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στο τραπεζικό σύστημα, σε συνδυασμό και με τις υποβαθμίσεις, θα μπλοκάρουν τις ξένες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου και του δημόσιου χρέους. Οι επενδυτές σήμερα παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις και επιχειρούν να υπολογίσουν το πολιτικό ρίσκο.

Την ίδια ώρα, το σύστημα δοκιμάζει τις τάσεις των καταθέσεων, οι οποίες, παρά την προσωρινή αύξηση λόγω βραχυπρόθεσμων καταθέσεων σε δολάρια, δοκιμάζουν ακόμα τον πάτο των 4,1- 4,3 δισ. ευρώ που καταγράφηκε τον Μάρτιο και Απρίλιο που πέρασαν. Μία έξοδος καταθέσεων, μαζί με αυξημένες πιέσεις στην Τράπεζα Κύπρου θα βάλουν στον πάγο την παύση των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, οι οποίοι ακόμα υφίστανται κυρίως για ξένους καταθέτες.

Τίποτε από τα πιο πάνω δεν συνηγορεί υπέρ των «μαζικών εκποιήσεων», αφού, όπως γράφτηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στην ηλεκτρονική έκδοση της «Κ», τα αντισχόλια της Τρόικας στις θέσεις των κομμάτων δεν δείχνουν πως τα εμπόδια για συμφωνία είναι ανυπέρβλητα. Σημασία έχει περισσότερο να βρεθεί (αν θέλουν) μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για ψήφιση του νόμου από τη μία, και των ανησυχιών που προκαλούνται από την άλλη. Σημειώνεται, επίσης, πως το ζήτημα της κοινωνικής προστασίας αφορά στο νομοσχέδιο για την αφερεγγυότητα και κρίνεται ως εσκεμμένα παραπλανητική η όλη συζήτηση που κάνουν τα κόμματα στο σύνολό τους.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s