Ο Χάρης κεφαλαιοποιεί το συγύρισμα

Η Δημοκρατία καταγράφει αυξημένα έσοδα, μειωμένες πρωτογενείς δαπάνες, με κόλπο γκρόσο το κόστος του χρέους, που μειώθηκε 22%

Συνεχίζουν να είναι θετικά τα αποτελέσματα των δημόσιων οικονομικών, με τις επιδόσεις της κυβέρνησης να ξεπερνούν τις προβλέψεις που είχαν γίνει κατά την άσκηση αξιολόγησης της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών (DSA). Ενώ υπάρχουν ακόμα αρκετές προκλήσεις (π.χ. η διαχείριση του εγχώριου δανεισμού) αλλά και κίνδυνοι για την τελική πορεία, ιδίως των εσόδων του κράτους, την ίδια στιγμή διαγράφεται μια σταθερή πορεία ως προς τις δαπάνες, με το κόστος του χρέους να είναι αρκετά χαμηλότερο από το αναμενόμενο.

Screen Shot 2014-09-16 at 00.26.43Το «συγύρισμα» που γίνεται στα δημόσια οικονομικά, αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι τα έσοδα του κράτους είναι υψηλότερα από το προβλεπόμενο, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες είναι χαμηλότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις του DSA.

Τα έσοδα καταγράφουν σημαντική απόκλιση από τις αρχικές εκτιμήσεις και τους στόχους που είχαν τεθεί στο μνημόνιο, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με τους στόχους, κατά 7,66% για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως καταγράφεται «άλμα» στην απόκλιση μεταξύ τελικών εσόδων και προβλέψεων κατά τον Ιούλιο. Τον προηγούμενο μήνα, για παράδειγμα, τα έσοδα ήταν καλύτερα από τις προβλέψεις κατά μόλις 2,8%. Έτσι, το ερώτημα που τίθεται (και θα πρέπει να τύχει παρακολούθησης) είναι κατά πόσον η απότομη βελτίωση στα έσοδα του κράτους για τους πρώτους 7 μήνες του έτους, θα συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς, ή αν θα υπάρξει κάποια μείωση της επίδοσης. Όλα δείχνουν, πάντως, πως η απόκλιση των τελικών εσόδων από τις εκτιμήσεις του DSA θα είναι μικρότερη από ό,τι σήμερα στο τέλος του έτους, παραμένοντας ωστόσο υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Συνολικά, τα έσοδα του κράτους είναι υψηλότερα από τις προβλέψεις κατά 267,8 εκατ. ευρώ, γεγονός που ούτως ή άλλως δημιουργεί σημαντικό «μαξιλαράκι» στα έσοδα των εναπομεινάντων πέντε μηνών του έτους.

Ως προς τις δαπάνες του κράτους, η εικόνα είναι πολύ πιο ομαλή. Σε όλη τη διάρκεια του έτους, οι πρωτογενείς δαπάνες (χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες για εξυπηρέτηση του χρέους) παρέμειναν σταθερά χαμηλότερες των εκτιμήσεων κατά περίπου 5%. Έτσι, υπάρχει περισσότερη «εμπιστοσύνη» πως η εικόνα των πρώτων επτά μηνών αποτελεί ισχυρή ένδειξη πως η τάση θα παραμείνει η ίδια μέχρι και το τέλος του έτους. Η απόκλιση, πάντως, μεταξύ των αρχικών εκτιμήσεων και των τελικών αποτελεσμάτων είναι σχεδόν 200 εκατ. ευρώ, μια διαφορά που αντιστοιχεί στο 1,18% του ΑΕΠ.

Το κόλπο του χρέους

Το συγύρισμα, ωστόσο, με την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις αλλά και τους στόχους του μνημονίου, είναι πως πέραν από το πρωτογενές πλεόνασμα που αυτές δημιουργούν, συντείνουν σημαντικά στη βιωσιμότητα του χρέους αλλά και στη σημαντική συγκράτηση των συνολικών ελλειμμάτων.

Μέχρι και το πρώτο επτάμηνο του 2014, το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 410 εκατ. ευρώ, με την αρχική εκτίμηση να θέλει τη Δημοκρατία να καταγράφει έλλειμμα λίγο υψηλότερο από 50 εκατ. ευρώ στην ίδια περίοδο. Το πρωτογενές πλεόνασμα, σχεδόν 2,5% του ΑΕΠ, συγκρίνεται με την εκτίμηση του DSA πολύ θετικά, αφού η Τρόικα προέβλεπε έλλειμμα 0,3% στην ίδια περίοδο. Με αυτή την εικόνα, αντισταθμίζεται και η επίπτωση που έχει η ύφεση (που μειώνει τον παρονομαστή στον λόγο χρέους/ΑΕΠ).

Η επίδραση στο χρέος ήταν πολύ σημαντική. Σημειώνεται πως το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους είναι πολύ χαμηλότερο από τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά, με τη διαφορά να κινείται σχεδόν στο 22%. Μια τόσο μεγάλη μείωση στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους δεν μπορεί να περάσει ασχολίαστη.

Screen Shot 2014-09-16 at 00.26.33Από τον περασμένο Απρίλιο και μετά, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους άρχισε να κινείται πολύ χαμηλότερα από την αρχική εκτίμηση. Εκτιμήσεις της «Κ» προβλέπουν πως η διαφορά μεταξύ του αναμενόμενου κόστους εξυπηρέτησης του χρέους από τη μια, και των τελικών δαπανών από την άλλη, κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει να αυξάνεται, ιδίως εάν καταφέρουν, τελικά, τα Συνεργατικά να ολοκληρώσουν τη δοκιμασία του στρες τεστ χωρίς να χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση κατά 1 δισ. ευρώ. Κι αυτό, διότι η χρησιμοποίηση του «μαξιλαριού» του 1 δισ. αποτελεί μια από τις βασικές παραδοχές στην εκτίμηση των στόχων για το συνολικό κόστος του χρέους. Εάν το χρέος δεν μεγαλώσει όπως προβλέπεται, είναι προφανές πως και το κόστος της εξυπηρέτησής του θα παραμείνει περιορισμένο.

Οι τέσσερις μειώσεις

Η διαχείριση του δημόσιου χρέους, και η μείωση των δαπανών βασίστηκαν σε τέσσερα στοιχεία. Πρώτο, όπως διαφαίνεται από την πορεία των εσόδων και των δαπανών, τα δημοσιονομικά ελλείμματα είναι μικρότερα από ό,τι αναμενόταν στην αρχή του Μνημονίου, όταν τέθηκαν οι στόχοι και έγιναν οι εκτιμήσεις. Έτσι, η συγκράτηση του συνολικού χρέους, η οποία μπορεί να αποκλίνει από τις εκτιμήσεις ακόμα περισσότερο εάν τα Συνεργατικά δεν χρειαστούν ενίσχυση από το μνημόνιο, συγκρατεί σημαντικά τις δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους, ιδίως σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

Δεύτερο στοιχείο ήταν η επαναδιαπραγμάτευση του ρωσικού δανείου, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο να μειώνεται, από το περασμένο φθινόπωρο, από 4,5% σε 2,5%. Συνολικά, το κόστος για τη Δημοκρατία περιορίζεται για τη διάρκεια του δανείου, κατά 160 εκατ. ευρώ, γεγονός που έχει συγκρατήσει το συνολικό κόστος της εξυπηρέτησης του χρέους.

Τρίτο, με την αναδιάρθρωση που έγινε στο δημόσιο χρέος, αποφεύγονται οι ωριμάνσεις που απαιτούν επαναχρηματοδότηση. Τόσο τα ΚΟΧΑ και άλλα γραμμάτια που λήγουν, όσο και το ρωσικό δάνειο δεν θα πρέπει να αποπληρωθούν άμεσα. Το ρωσικό δάνειο, μάλιστα, θα πρέπει να αποπληρωθεί με ορίζοντα το 2018 και με 8 σταδιακές δόσεις, μια εικόνα σαφώς πιο διαχειρίσιμη ως προς τις δαπάνες που θα πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του μνημονίου. Αυτό θα επηρεάσει το συνολικό κόστος του δανεισμού, στο επόμενο διάστημα, ενώ η διαχείριση του εγχώριου δανεισμού, σε συνδυασμό και με την έκδοση ομολόγου ΕΜΤΝ στη διεθνή αγορά, περιορίζουν το κόστος του χρέους ακόμα και για φέτος.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως ο συνολικός μέσος όρος του επιτοκίου που πληρώνει η Δημοκρατία για το χρέος της, μειώθηκε από λίγο άνω του 4% στο 3%. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αναχρηματοδότηση των χρεογράφων και ομολόγων (το ΕΜΤΝ έχει κουπόνι 4,75% και στοίχισε στο κράτος 4,85%) και στη μείωση του επιτοκίου στο ρωσικό δάνειο. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως και ο δανεισμός από την Τρόικα έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Σε αντίθεση με τους υφιστάμενους μέσους όρους όταν γίνονταν οι υπολογισμοί για το κόστος του χρέους, η Τρόικα δανείζει τη Δημοκρατία με πολύ ευνοϊκό επιτόκιο, στο 3%.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s