Μυστήριο με Aristo στην Κύπρου…

 Η διεύθυνση της Τράπεζας Κύπρου (2012-13), δεν ενημέρωσε το Δ.Σ., ακόμα κι όταν είχε αποχωρήσει πλέον ο Θ. Αριστοδήμου από το Σώμα 

Ο κλοιός γύρω από τους (πραγματικούς) υπαίτιους της τραπεζικής κρίσης έχει αρχίσει να κλείνει, με το Προεδρικό να στέλνει μηνύματα στις ανακριτικές και τις διωκτικές αρχές πως θα πρέπει η διερεύνηση της κρίσης να οδηγήσει σε καταδίκες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν σχετικά και με την πρώην διεύθυνση της Τράπεζας Κύπρου και την ενημέρωση που έδινε στο Δ.Σ. του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια του 2012 και του 2013.

Πριν από μερικές ημέρες, η Aristo Developers ανακοίνωσε (εκ νέου) την πώληση ακινήτων με σκοπό την αποπληρωμή καθυστερημένων δανείων. Στο πλαίσιο της αναζήτησης για ενεργητικά που διαθέτει η εταιρεία, η «Κ» εντόπισε άλλο σοβαρό ζήτημα που αφορά αυτή τη φορά στη διεύθυνση της τράπεζας.

Συγκεκριμένα, η διεύθυνση της τράπεζας παραχωρούσε στο Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου ενημέρωση σχετικά με σειρά πελάτες ειδικού χειρισμού. Η ενημέρωση περιελάμβανε, μεταξύ άλλων και τέσσερις λίστες:

  1. Τα 20 μεγαλύτερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ανά Όμιλο)
  2. Τα δάνεια με τις μεγαλύτερες αυξήσεις ή μειώσεις προβλέψεων
  3. Τους Ομίλους με τις μεγαλύτερες προβλέψεις
  4. Τους 20 ομίλους «Ειδικής Προσοχής» (Special Attention), τόσο του συγκροτήματος, όσο και ανά χώρα.

Η «Κ» είναι σε θέση να γνωρίζει, έχοντας διασταυρώσει πλήρως τις πληροφορίες, πως τουλάχιστον μέχρι και την ημέρα του κουρέματος, ο όμιλος Aristo Developers δεν εμφανίζεται σε καμία από τις πιο πάνω κατηγορίες, γεγονός που εγείρει το ερώτημα κατά πόσον το Διοικητικό Συμβούλιο είχε στερηθεί πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες οι οποίες ήταν κρίσιμης σημασίας για τη λήψη αποφάσεων που είχαν να κάνουν με τη διαχείριση ρίσκου –και τελικά με την επιβίωση– του Συγκροτήματος.

Σημειώνεται πως πολλά από τα ηγετικά στελέχη της τράπεζας κατά την περίοδο του 2012 έχουν έκτοτε αποχωρήσει. Μετά την έξοδο Ανδρέα Ηλιάδη από την τράπεζα στις 10 Ιουλίου 2012, με τον αντικαταστάτη του τον Γιάννη Κυπρή, να διορίζεται δύο ημέρες αργότερα, μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2013.

Δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με απόλυτη βεβαιότητα η ταυτότητα των ατόμων που είχαν την τελική ευθύνη για την ενημέρωση του ΔΣ της τράπεζας στην επίμαχη περίοδο στο παρόν στάδιο. Πάντως, αρκετά από τα κορυφαία στελέχη των άνω ορόφων παρέμειναν για αρκετό διάστημα στις θέσεις τους. Οι αλλαγές που προέκυψαν, ωστόσο, από τα τέλη του 2012/αρχές του 2013, φαίνεται εκ πρώτης όψεως πως έχουν αλλάξει τα δεδομένα από τότε.

«Αναστολή τόκων»

Κατά την ίδια περίοδο, και συγκεκριμένα στα τέλη του 2012, η επιτροπή Pre Maxi της τράπεζας είχε συζητήσει τον Όμιλο Αρίστο κατά την τελευταία συνεδρία της για το έτος. Μεταξύ άλλων, στα πρακτικά της συνεδρίας αναφέρεται πως «ζητήθηκε από τους πελάτες αναστολή πληρωμής τόκων μέρους του 2012 και του 2013». Η επιτροπή, η οποία σημείωσε στα πρακτικά της πως ενδείκνυται η ανάληψη προσωπικών εγγυήσεων από τους πελάτες, σημειώνει πως «υπάρχει πληροφόρηση ότι οι πελάτες έχουν πωλήσεις και προς Κινέζους (sic) και ίσως η αναστολή καταβολής των τόκων να οφείλεται στο ότι οι πελάτες θέλουν να ακολουθήσουν συντηρητική προσέγγιση και να καταβάλλουν έναντι των υποχρεώσεων τους εφόσον εισπράξουν από τους πελάτες τους».

Μερικές ημέρες νωρίτερα, ωστόσο, η επιτροπή Midi της τράπεζας (στην οποία συμμετέχουν ουσιαστικά τα ίδια πρόσωπα από πλευράς της διεύθυνσης της τράπεζας), είχε φτάσει σε ένα πιο ζοφερό συμπέρασμα: «…οι πωλήσεις μειώθηκαν, ενώ διαχρονικά οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί. Να επιδιωχθεί η λήψη προσωπικών εγγυήσεων.». Μέχρι και τα τέλη του Μάρτη 2013, πάντως, σύμφωνα με τα πρακτικά, δεν είχαν ληφθεί προσωπικές εγγυήσεις. Έτσι, οι καταθέσεις του κ. Αριστοδήμου, που σύμφωνα με δηλώσεις του ανέρχονταν σε 120 εκατ. ευρώ, δεν μπορούν να κριθούν ως «σχετικές» με τον δανεισμό που του παραχωρήθηκε.

Σύμφωνα με την έκθεση Τσολάκη, που αποτελεί εσωτερικό σημείωμα της τράπεζας απευθυνόμενο στον τότε διευθύνοντα σύμβουλο, Γιάννη Κυπρή, και με ημερομηνία 2 Ιανουαρίου 2013, το Συγκρότημα Aristo κατείχε υπόλοιπο δανείων στις αρχές του 2013, λίγο υψηλότερο από 235 εκατ. ευρώ. Ο κ. Αριστοδήμου, σε δηλώσεις που του αποδίδονται από την ιστοσελίδα NewsIt, σχολιάζει πως το ποσό ήταν 249 εκατ. ευρώ, με εξασφαλίσεις ύψους 292 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, με γνωστή πλέον από το 2011 την πορεία των εξασφαλίσεων, δεν φαίνεται να έγινε η παραμικρή διόρθωση από την τότε διεύθυνση της τράπεζας.

Είναι απορίας άξιο πώς είναι δυνατόν να μη συμπεριλήφθηκε η εταιρεία στις κατηγορίες για τις οποίες ενημερωνόταν το Δ.Σ. της τράπεζας, με δεδομένο ότι: 1) Ο οργανισμός κατείχε μεγάλο δανεισμό, που έφτανε στα 235 (ή και 249) εκατ. ευρώ, 2) ο οργανισμός αντιμετώπιζε δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δανείων του, όπως βρίσκουν οι επιτροπές Midi, Pre Maxi και Maxi της τράπεζας και 3) «Η σημερινή κατάσταση της οικονομίας (ΣΗΜ: αρχές 2013, προ κουρέματος) καθιστά την εξυπηρέτηση του δανεισμού εξαιρετικά δύσκολη», όπως γράφει σε σχετική κατάσταση η έκθεση Τσολάκη. Σύμφωνα με την Investors’ Chronicle και τη Market Intelligence International, ο Όμιλος είχε επίσης καταγράψεις μείωση εσόδων κατά 23% μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2012, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2011.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Aristo είχε κατά το σχετικό χρονικό σημείο, κατηγοριοποιηθεί ως «Special Attention C2», δηλαδή «Επιχειρηματίας Ανάπτυξης Γης, Ειδικής Προσοχής κατηγορίας 2». Η ένταξη της Αρίστο σε αυτή την κατηγορία, ήταν απόφαση της επιτροπής Maxi. Σημειώνεται, επίσης, πως η τράπεζα δεν είχε σχηματίσει προβλέψεις για την Αρίστο, κάτι που επίσης δικαιολογεί τη μη συμπερίληψη της στη λίστα με τους πελάτες που καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση προβλέψεων. Ωστόσο, η απόφαση της τράπεζας να μη σχηματίσει προβλέψεις, εγείρει δύσκολα ερωτήματα για τη διαχείριση κινδύνων και την αντιμετώπιση συνδεδεμένων προσώπων από τον όμιλο της Τράπεζας Κύπρου. Εκ των πραγμάτων, ένα συνδεδεμένο πρόσωπο (Θεόδωρος Αριστοδήμου) έτυχε prima facie προνομιακής μεταχείρισης, ακόμα κι αν παραληφθεί το επιτόκιο (5,85%) που αντιμετώπιζε η Αρίστο, σύμφωνα με δηλώσεις που η ιστοσελίδα αποδίδει στον κ. Αριστοδήμου.

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, δεν υπήρχε καμία άλλη, εκτός-των-πρακτικών ενημέρωση του ΔΣ σχετικά με την έκθεση της τράπεζας στον Όμιλο Αρίστο ή εξελίξεις που να την αφορούν. Επιπλέον, σημειώνεται πως, σύμφωνα με την έκθεση Τσολάκη, στις αρχές του 2013 και πριν από το κούρεμα, η τράπεζα δεν διατηρούσε καμία πρόβλεψη έναντι των δανείων του Ομίλου, παρόλο ότι είχε ήδη εντοπίσει «διαχρονικά» πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του και παρόλο ότι είχε ήδη παρατηρηθεί υποχώρηση στις αξίες των εξασφαλίσεων.

W020130613084911298154Συνδεδεμένος μέσω Dolphin

Προφανές είναι το ερώτημα γιατί δεν κατέληγε η ενημέρωση σχετικά με την Aristo στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου. Από τη στιγμή που ο κ. Θεόδωρος Αριστοδήμου ήταν συνδεδεμένο πρόσωπο, τόσο με τον Όμιλο Αρίστο, όσο και με την Τράπεζα Κύπρου (πρόεδρος του Δ.Σ.), το ερώτημα παίρνει διαστάσεις που θα πρέπει να απασχολήσουν και τη Γενική Εισαγγελία.

Σημειώνεται, πάντως, πως στις αρχές του 2013, χρονικό σημείο για το οποίο στοιχειοθετείται η μη ενημέρωση του ΔΣ, δεν ήταν πλέον στην τράπεζα ο κ. Αριστοδήμου, αφού είχε αποχωρήσει τα τέλη Αυγούστου 2012.

Σημειώνεται επίσης πως ο κ. Αριστοδήμου είχε αποξενωθεί από τις μετοχές του στην Aristo Developers στις αρχές Απριλίου 2007, όταν ανέλαβε θέση στο Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου. Ο κ. Αριστοδήμου διέθεσε τις μετοχές του στην Dolphin Capital, διατηρώντας μέχρι το 2009, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 15% στην Aristo Developers.

Σημειώνεται ωστόσο, πως ο κ. Αριστοδήμου παρέμεινε συνδεδεμένο πρόσωπο κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Πρώτο, διότι εξακολούθησε να είναι διευθύνων σύμβουλος (CEO) στην Aristo Developers, κάτι που διαφαίνεται από τις Ετήσιες Εκθέσεις της Dolphin Capital. Δεύτερο, διότι ο κ. Αριστοδήμου ήταν ο μεγαλύτερος μέτοχος της Dolphin Capital, me 34,89% (σύμφωνα με άλλες πηγές όπως το Investors’ Chronicle, το ποσοστό ήταν 34,19%) όταν η Aristo ήταν πλέον θυγατρική της Dolphin και μέλος του «Ομίλου Αρίστο» όπως αυτός καταγράφεται στα στοιχεία της Τράπεζας Κύπρου. Τέλος, σημειώνεται πως η επαναγορά της Αρίστο από την Dolphin έγινε πριν από την αποχώρηση του κ. Αριστοδήμου από την Τράπεζα Κύπρου, τον Ιούνιο 2012. Η επαναγορά, μέσα από την ανταλλαγή των μετοχών που κατείχε ο κ. Αριστοδήμου στην Dolphin (34,14%) έναντι απόσπασης της Αρίστο, ανακοινώθηκε ακόμα νωρίτερα, με πρώτη επίσημη ενημέρωση στις 29 Μαρτίου 2012.

Σημειώνεται πως με την αποκοπή της Aristo, η Dolphin μείωσε αυτόματα τον δανεισμό της κατά 329,1 εκατ. ευρώ (από 453.5 σε 124,4 εκατ. ευρώ), αφού «ένα μεγάλο ποσό του δανεισμού της εταιρείας (Dolphin) αποδίδεται στην Aristo Developers». Έτσι, ο συνολικός δανεισμός της Aristo είναι ακόμα μεγαλύτερος από τα 249 εκατ. ευρώ που καταγράφονται στην Τράπεζα Κύπρου.

 

Τα καυτά ερωτήματα

Η μη περίληψη του Ομίλου (όπου συμμετέχουν οι δύο εταιρείες Dolphin Capital, η Venus Rock, η Aristo Developers και η DCI Holdings) στις λίστες είναι εκ πρώτης όψεως δικαιολογημένη: Ο Όμιλος ήταν στην κατηγορία Special Attention C2, και δεν είχε καθόλου προβλέψεις, ενώ δεν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση αξιόπιστων στοιχείων για το ύψος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου.

Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα εγείρουν σοβαρά ερωτήματα: Πρώτο, γιατί δεν τύγχανε ενημέρωσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σχετικά με ένα δανειζόμενο ο οποίος είχε δυσκολίες εξυπηρέτησης, στον οποίο η τράπεζα είχε μεγάλο άνοιγμα (249εκατ. ευρώ) και ο οποίος ήταν συνδεδεμένο πρόσωπο;

Δεύτερο, γιατί δεν υπήρχαν προβλέψεις για την Aristo, από τη στιγμή που, όπως φαίνεται στα πρακτικά επιτροπών της Τράπεζας Κύπρου, υπάρχει πρόβλημα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων του Ομίλου;

Τρίτο, πώς χειρίστηκε η Τράπεζα έναν δανειολήπτη που, σύμφωνα με δικές του δηλώσεις, είχε υποχρεώσεις 249 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2012; Ποιες κινήσεις είχαν γίνει από πλευράς της για αποφυγή του ασυμβίβαστου και τη συνεχή αύξηση των δανείων;

Τέταρτο, μέσα από ποιες διαδικασίες αντιμετωπιζόταν ο ηθικός κίνδυνος μιας τόσο σοβαρής σύγκρουσης συμφερόντων;

Τέλος, πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα από τη στιγμή που η Τράπεζα σήμερα μένει εκτεθειμένη εξαιτίας δανείων που παραχωρήθηκαν σε εταιρείες (Dolphin Capital και Aristo Developers) που είναι συνδεδεμένες με τον πρώην Πρόεδρο του ΔΣ της;

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η οποιαδήποτε συζήτηση των δανείων της Aristo (και Dolphin) με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της τράπεζας, κατ’ ιδίαν και χωρίς μάρτυρες, θα αποτελούσε αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές. Στην προκειμένη, πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο (!). Μάλιστα, ο κ. Αριστοδήμου κατείχε τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. την περίοδο κατά την οποία αυξήθηκαν δραματικά τα δάνεια του Ομίλου, αφού όπως σημειώνεται από τις μαρτυρίες στην Επιτροπή Πική, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2006 με 2011, οι εταιρείες που συνδέονταν με τον κ. Αριστοδήμου αύξησαν τα δάνεια τους από 24,54 εκατ. ευρώ σε 198, 51 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως στα μέσα του 2012, τα δάνεια είχαν αυξηθεί περεταίρω, στα 249 εκατ. ευρώ.

One thought on “Μυστήριο με Aristo στην Κύπρου…

  1. Να δούμε επιτέλους να αποδίδονται ευθύνες στον Αριστοδήμου (και τον κάθε «Αριστοδήμου») με όλα αυτά τα δανεικά και αγύριστα. Με ξένον πουτζην, κάμνει καλούς λοβαρκασμούς ο μάγκας. Με το ίδιο σκεπτικό, η κάθε κουτσή Μαρία, κανει τον μεγαλο-επιχειρματία με ξενα λεφτά, και παράλληλα να απειλά ότι αν του βάλουν χέρι οι αρχές, θα αυξηθούν οι ανέργοι.

    Στην Ινδία ο δισεκατομυριούχος Subrata Roy φυλακίστικε διότι χρωστούσε 3.9 δισ. Τώρα καίγεται και άρχισε να πουλά ακίνητα για να πληρώσει και να βγεί από την φυλακή. Να κάνουμε το ίδιο στην Κύπρο (λέμε τωρα) αντί να παρακαλάμε την κάθε κουτσή Μαρία να πληρώσει τα χρωστούμενα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s