Η «ελευθερία» του ρουβλίου επηρεάζει και την Κύπρο

 Ύφεση, πληθωρισμός, υποτίμηση και πολιτικές συνθήκες στη Ρωσία, επηρεάζουν και την Κύπρο  Η πίεση που ασκείται στο ρούβλι ανάγκασε τελικά τη ρωσική Κεντρική Τράπεζα να αντιδράσει, «απελευθερώνοντας» το ρούβλι από τη διασύνδεσή του με το ευρώ και το δολάριο. Μέχρι πρότινος, οι ισοτιμίες του ρουβλίου διατηρούνταν σταθερές έναντι των δύο «δυτικών» νομισμάτων μέσα από παρεμβάσεις…