Ξένα Funds αναζητούν χρέη και δάνεια στην Κύπρο

Έντονο είναι το ενδιαφέρον ξένων οίκων –hedge funds, επενδυτικοί οίκοι, όμιλοι εταιρειών και distress funds– που αναζητούν προς αγορά προβληματικά ενεργητικά από τις τράπεζες (και δη την Τράπεζα Κύπρου) σε αναζήτηση ευκαιριών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ενδιαφέρον στρέφεται προς την αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων σε «τιμή ευκαιρίας» που να επιτρέπει την εξασφάλιση κέρδους όταν θα…

Προς πώληση των δανείων

Η πώληση ενεργητικών από πλευράς των τραπεζών, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες κινήσεις για την (τελική) μείωση της έκθεσης του κράτους στο τραπεζικό σύστημα. Ενώ, όμως, η Κεντρική Τράπεζα και η Τρόικα πλέον προσανατολίζονται προς αποφυγή της δημιουργίας εταιρείας αναδιάρθρωσης ενεργητικού, το ερωτηματικό παραμένει πώς και πότε θα «ξεφορτωθούν» οι τράπεζες τα προβληματικά δάνεια.
Η λύση…