Ξένη ζύμη φουρνίζουμε και εμείς

Τα ηθικά επιχειρήματα, για να έχουν υπόσταση, πρέπει να είναι αμερόληπτα και καθολικά

Advertisements

«Έχουμε λάβει απόφαση με την οποία διαφωνούμε», δηλώνουν οι κυβερνήσεις της ΕΕ

Παραδείγματα πλήρους εμπαιγμού του κοινού έχουμε δει πολλά. Υπουργός που προερχόταν από συγκεκριμένο κόμμα πανηγύριζε για απόφαση στην οποία συμμετείχε, ενώ το κόμμα του καταριόταν την καταστροφή που επιφέρει «η Ευρώπη».